fbpx

I en värld som ständigt förändras och utvecklas i en rasande takt, är strategiarbete inte längre en statisk process som kan överlämnas till ledningsgruppen i företaget. Nu och framöver kräver det att vi tänker om, anpassar oss och är redo att omvärdera våra strategier snabbare än någonsin tidigare. Vi lever i en volatil verklighet nu med större kriser och förändringar som avlöser varandra och det gäller att kunna navigera och ställa om effektivt i en ny verklighet.

Teknologiska framsteg, globala händelser och skiftande kundpreferenser kan alla påverka företagens verksamhet över en natt. Det innebär att vi inte längre kan luta oss tillbaka på gamla strategiska planer som om de vore eviga.

Flexibilitet är nyckeln till att hantera volatiliteten. Företag måste vara redo att anpassa sina strategier och taktik snabbt och smidigt. Vi behöver involvera fler i organisationen än ”bara” ledningsgruppen.  Kanske behövs det andra kompetenser för att utveckla en strategi än de som medlemmarna i ledningsgruppen besitter. Den kompetensen kan finnas på andra håll i organisationen och behöver bjudas in till dialog och diskussion.

Detta kräver att företag har en kultur som uppmuntrar till involvering, experimentering och lärande. Att vara rädd för att misslyckas är inte längre en lyx vi har råd med. Misslyckanden är snarare möjligheter att lära sig och anpassa sig.

Att vara flexibel betyder dock inte att man överger långsiktiga strategier. Långsiktig planering är fortfarande avgörande för att skapa riktning och mål. Det handlar om att hitta en balans mellan kortsiktiga taktiska anpassningar och långsiktig vision. Företag måste ständigt fråga sig själva hur de kan göra små justeringar i sina strategier utan att förlora sikte på sina övergripande mål.

Detta kommer att ställa större krav på er som leder ett företag, att ni kan balansera kortsiktiga taktiska anpassningar med en långsiktig strategi. Det kommer att innebära att ni är bättre rustade för att överleva och blomstra i denna nya verklighet.

Det är en tid för innovation, snabba beslut och kontinuerlig anpassning. Är det möjligt? Absolut. Är det nödvändigt? Absolut. Det är denna balans som kommer att driva framgång i den volatila världen 2023 och bortom.

Är ni intresserade av att prata mer om hur er ledningsgrupp kan utveckla ert strategiarbete? Jag bollar gärna era idéer och funderingar kring dessa frågor!

#strategi #framtid #affärsutveckling #innovation #volatilitet #ledningsgrupp

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}