fbpx

I mitt förra inlägg reflekterade jag kring vikten av att förankra era strategier ut i organisationen.

Hur ska vi göra då när vi vill förankra strategierna?

Ambitionen med era strategier är att de ska leda er i rätt riktning så att ni kan förverkliga ert syfte och vision. Utifrån era strategier tar ni konkreta initiativ, aktiviteter, som ska ta er ett eller flera steg i denna riktning.

I arbetet med implementeringen av era strategier och genomförandet av initiativ så är det oerhört viktigt att koppla dem till ert syfte, vision och värderingar. Dessa tre viktiga faktorer är fundamentet i er verksamhet och de initiativ ni tar för att förverkliga strategin behöver hänga ihop med dem.

Ni behöver kunna förklara för era medarbetare hur kopplingen ser ut och varför ni gör just detta initiativ. Gör kopplingen så tydlig som möjligt så att den går att förstå för varje individ.

OM ni inte kan göra den kopplingen så behöver ni fundera ett varv till, är detta verkligen ett initiativ som leder er till att leva ert syfte och förverkliga er vision? Är detta inte tydligt så ska ni kanske inte ta det initiativet!?

När ni tydligt kan kommunicera hur era initiativ leder er i den riktning som ni har bestämt utifrån ert syfte och vision så kommer ni att skapa en starkare kultur och ett större engagemang i er organisation.

Medarbetare kan se hur de kan bidra till att förverkliga ert syfte och vision och vill i mycket högre grad vara med och bidra i arbetet och ta ansvar för genomförandet!
Så enkelt men ändå så svårt ibland!

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}