fbpx

I går hade jag ett väldigt inspirerande samtal med en företagsledare kring deras syfte och hur viktigt det är för dem. Det var så tydligt för hen hur deras syfte så starkt bidrog till att attrahera duktiga människor till dem. De får till och med spontanansökningar tack vare deras syfte! Medarbetarna väljer också att fortsätta att arbeta i organisationen trots att de får väldigt bra erbjudanden från andra arbetsgivare. Enligt personen jag pratade med så var deras syfte en otroligt viktig kraft för att växa och utveckla deras organisation in i framtiden.

Ert syfte skapar meningsfullhet och är en viktig pusselbit för att göra ert företag till en attraktiv arbetsgivare.

Detta perspektiv är något som många företag kanske inte har fokuserat på tidigare men nu blir detta allt viktigare! Ska vi vara en attraktiv arbetsgivare där människor vill jobba så behöver vi börja diskutera dessa frågor. 

Många medarbetare, och kanske framför allt den yngre generationen, söker en arbetsgivare som arbetar för att göra skillnad och har ett tydligt syfte. De byter till och med jobb på grund av att syftet saknas i en organisation. Därför måste syftet vara tydligt och implementerat i organisation, strategier, processer. Allt fär att skapa förutsättningar för ett arbete som är viktigt och meningsfullt för de människor som arbetar där.

Både ledning och medarbetare behöver ha en gemensam syn och upplevelse av syftet, ert purpose. Annars saknar ni en viktig pusselbit för att bygga engagemang hos era medarbetare och er själva.

Det kanske kan tyckas naivt att ett syfte ska spela så stor roll. Men, det finns mycket forskning som visar på vikten av ett levande syfte i organisationer.

Varför göra det svårare för er att behålla och rekrytera duktiga medarbetare genom att missa denna pusselbit?

#syfte #purpose #attraktivarbetsgivare #ledarskap #organisation

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}