fbpx
.st0{fill:#FFFFFF;}

Förankrade strategier skapar potential 

 2021-12-08

Av:  Heléne Ählberg

Studier visar att svenska företag inte lyckas förverkliga mer än 1-3 av sina strategiska beslut. Anledningen: Kommunikation från närmsta chef och ledningsgrupp ut till resten av organisationen fallerar…

Strategierna implementeras inte utan fastnar ofta i toppen av organisationen. Medarbetarna har inte en aning om vilka strategierna är och ännu mindre hur de ska kunna bidra till att förverkliga strategierna och skapa värde för organisationen. Detta trots att ledningen anser att strategierna är den enskilt viktigaste faktorn för framgång.

Studier visar också att hur vi utvecklar våra strategier behöver förändras, Vi behöver arbeta mer agilt med strategierna, se över tidsperspektiven och arbeta mycket mer aktivt med frågorna.

Endast 5 procent av ett företags anställda förstår och kan använda dess strategi i sin arbetsvardag.

Endast 16 % av Sveriges medarbetare är fullt ut motiverade på jobbet och många skulle byta arbetsplats i morgon dag om de bara kunde.

Företag med engagerade anställda har bättre närvarostatistik, presterar bättre resultat och är i snitt 22 % mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter. Här finns det en enorm potential att ta tillvara!

Hur kan vi utveckla bättre och annorlunda sätt för att förena organisationens syfte, vision och utveckla strategier för att sedan förverkliga dem i hela organisationen.

Tänk vilken kraft det skulle skapa!

#purpose #purposedrivenbusiness #ledarskap #engagemang #strategiHeléne Ählberg


Purpose Guide, Teal Expert

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Genom att anmäla dig samtycker du till e-postutskick från oss.
Dina uppgifter delges aldrig någon annan och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke via en avregistreringslänk i varje mail.