fbpx

Jag har under min karriär upplevt både arbetsplatser med starka värderingar och ett tydligt syfte, och arbetsplatser där det har varit brister eller oklarheter på den fronten. Skillnaden har varit påtaglig – i hur engagerad och motiverad jag känt mig.

På arbetsplatser där det har funnits en stark värdegrund har jag känt mig delaktig och värdefull som medarbetare. Det har funnits en gemensam förståelse för vilka värderingar som är viktiga för organisationen och vi har arbetat tillsammans mot samma mål. Detta samspel har gett mig utrymmet att vara sann mot mig själv – då organisationens värderingar speglat mina egna.

När organisationen också har haft ett tydligt syfte har jag känt mig ännu mer motiverad att arbeta hårt för att bidra till att vi ska verka för vårt syfte. Syftet har handlat om mer än bara att tjäna pengar, utan om att skapa en positiv förändring i samhället. Det har gett mig en känsla av att mitt arbete har en mening och att jag bidrar till något större än mig själv.

Däremot, när det har saknats en stark värdegrund eller ett tydligt syfte har jag, efter ett tag, känt mig mer distanserad från organisationen och dess mål. Det har varit svårt att förstå varför till att börja med. Kollegorna har varit trevligt men jag har inte känt att mitt arbete har haft en större betydelse. Till slut kunde kollegorna inte balansera upp bristen på mening.

Som chef eller ledare ser jag att det är avgörande att ha en stark värdegrund och ett tydligt syfte för det företag som jag leder. Det ger medarbetarna en känsla av samhörighet och mening med sitt arbete, vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang och produktivitet. Genom att aktivt arbeta med organisationens värderingar och syfte kan man också attrahera och behålla medarbetare som delar samma värderingar och som är motiverade att arbeta för organisationens syfte.

Att utveckla en engagerad arbetsplats börjar med att förstå detta: en stark värdegrund och ett tydligt syfte är inte bara avgörande, de är själva livsnerven för en framgångsrik och dynamisk företagskultur.


#Värderingar #Ledarskap #Företagskultur #Engagemang #Syfte

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}