fbpx

Del 4: Syftet - Hur kan det bidra till ökat ansvarstagande?

Jag hör många chefer som nämner att de vill att fler i deras verksamheter ska kliva fram och ta ansvar och fatta egna beslut. Vad är det som påverkar att det inte riktigt fungerar i dag? Det finns nog många parametrar som påverkar detta, men en viktig aspekt är ledarskapet i organisationen.

Ett tydligt syfte med en inkluderande kultur skapar trygghet och tillit i organisationen. Ledarna är de som initierar en process kring att aktivera syftet och bygga den inkluderande kulturen. Ledarskapet i organisationen blir mer tillåtande, personligt och bygger på delaktighet och transparens. Om vi kan lägga ut beslutsfattandet där det verkligen hör hemma, dvs. till den som sitter med problemet eller frågan, så har vi tagit ett stort steg på vägen till att skapa en vilja att ta mer ansvar. Ett decentraliserat beslutsfattande ökar flexibiliteten och förmågan att fatta snabba beslut för att kunna möta marknadens behov på nya innovativa sätt.

Jag som medarbetare ser att jag kan påverka och jag får fatta egna beslut. Det i sin tur gör att jag vågar kliva fram och ta mer initiativ, kanske i det lilla till att börja med. Efterhand när jag märker att det fungerar och att det uppmuntras så tar jag kanske nästa steg och tar på mig lite större ansvar. Blir vi fler som agerar på detta sätt så bidrar det till att skapa en kultur som uppmuntrar ansvarstagande och att fatta egna beslut.

Så hur kan vi göra för att bidra till mer ansvarstagande genom vårt syfte?

  • Aktivera och implementera ert syfte
  • Vad kännetecknar er kultur idag? Uppmuntrar ni till eget ansvar och delaktighet?
  • Var ligger hindren för eget ansvarstagande och beslutsfattande idag?
  • Vad skulle ni behöva göra för att minska hindren?

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}