fbpx

För många kanske det inte är helt tydligt vad ett syfte för en organisation är. Ett organisatoriskt syfte definierar vårt grundläggande skäl till att finnas, dvs vårt existensberättigande och den positiva inverkan vi har på vår omvärld.

Syftet kommer att forma vår strategi, inspirera våra medarbetare, engagera våra kunder och samhället i stort. Det styr våra val och är helt integrerat i vår kultur. Att leva organisationens syfte ska kännas autentiskt, bekvämt och ärligt.

I några inlägg de kommande veckorna tänker jag utveckla mitt resonemang kring hur ett organisatoriskt syfte skulle kunna bidra till er organisations framgång och hållbarhet.

Del 1:

Engagemang hos våra medarbetare

Ett implementerat syfte bidrar till att skapa engagemang hos våra medarbetare. Som medarbetare känner jag att jag bidrar till något mer än bara att gå till jobbet och göra mina timmar. När du hittar ditt personliga syfte och det ligger i linje med organisationens syfte, så skapas det ett större engagemang. Jag känner att jag drivs av mitt syfte, jag upplever en stolthet att jobba hos min arbetsgivare och känner att jag bidrar till något meningsfullt.

Det finns mycket forskning som visar att framför allt den yngre generationen efterfrågar ett tydligt syfte och känsla av meningsfullhet mer och mer. Min känsla är att även vi som är äldre känner att detta blir viktigare och viktigare, kanske efter personlig utveckling, oro över klimat- och miljöpåverkan eller av något annat.

Så hur kan vi som arbetsgivare möta upp denna förväntan om vi vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare?

  • Börja med att aktivera ert syfte och vision
  • Inkludera alla i organisationen i arbetet och lyssna in deras åsikter och känslor
  • Diskutera vilka möjligheter ert syfte ger er organisation
  • Skapa en strategi för att implementera ert syfte i hela verksamheten
  • Syftet behöver få en inverkan på allt ni gör, annars är det stor risk att det bara blir ytterligare en floskel

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

 #purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}