fbpx

Del 5: Öka din attraktivitet som arbetsgivare

Många VD:ar upplever att det är en mycket hög konkurrens om duktiga medarbetare. Det är svårt att rekrytera ny personal som har rätt kompetens och erfarenhet. Det är också svårt att behålla medarbetare som har arbetat hos oss under en tid, de lockas till nya jobb med högre lön och större utvecklingsmöjligheter. Så hur ska jag som VD bygga ett företag som sticker ut bland mängden? Som gör att vår organisation kan locka med något mer än "bara" en högre lön, bonusar, förmåner eller att man får arbeta på uppdrag med ny teknik?

Här kan organisationens syfte spela en viktig roll! Forskning visar att fler och fler människor, och eftersöker arbetsgivare som har ett tydligt syfte. Ett syfte som visar vad organisationen står för och hur man vill göra skillnad i det stora eller det lilla. Med ett tydligt och aktiverat syfte blir också företaget tydligare och lättare att förstå. Därmed blir vi som organisation också mer attraktiva både för kunder och potentiella medarbetare. Individer som upplever att deras personliga syfte ligger i linje med organisationens syfte får en större drivkraft att söka sig till organisationen. Sannolikheten att de stannar längre i organisationen ökar också.

Så hur kan vi göra för att bli mer attraktiva som arbetsgivare genom vårt syfte?

  • Aktivera och implementera ert syfte
  • Låt syftet få genomslag i hela verksamheten
  • Var tydliga med ert syfte och dess påverkan i er kommunikation vid rekrytering
  • Säkerställ en bra onboarding process där syftet kommuniceras i allt ni gör
  • Jobba långsiktigt med att skapa ett arbetsgivarvarumärke som synliggör ert syfte

Vill du veta mer? Hör av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}