fbpx

Del 7: Syfte kan driva er tillväxt långsiktigt

Många företag i dag överlever inte mer än kanske 10-15 år. Kanske en grov generalisering men ett företag utsätts för många utmaningar och en förändringstakt som bara ökar. Det krävs ett ledarskap som hela tiden behöver vara nytänkande, agilt och snabbt.  Vi behöver då ha en polstjärna som kan hjälpa oss att navigera i dessa ständigt återkommande stormar. Organisationens syfte kan utgöra denna polstjärna. Syftet blir den punkt som vi kan ställa vår kompass mot och som vi kan använda som en bas för att få stöd i beslutsfattande, riktning och mycket annat.

I organisationer med ett tydligt syfte mår medarbetarna bra. Man vet varför man går till jobbet och brinner för att bidra till kundernas framgång. Både organisationen och individen kan växa bestående och långsiktigt samtidigt som upplevelsen är att man bidrar med något meningsfullt.

Så hur kan vi skapa en hållbar tillväxt genom vårt syfte?

  • Börja med att aktivera ert syfte och vision
  • Inkludera alla i organisationen i arbetet och lyssna in deras åsikter och känslor
  • Diskutera vilka möjligheter ert syfte ger er organisation
  • Skapa en strategi för att implementera ert syfte i hela verksamheten
  • Ta tillvara och utveckla de möjligheter som ni identifierat
  • Syftet behöver få en inverkan på allt ni gör, annars är det stor risk att det bara blir ytterligare en floskel

Vill du veta mer? Här av dig så bokar vi ett kort möte!

#purpose #syfte #organisation #ledarskap #attraktivarbetsgivare #purposeimpact

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}