fbpx

I en värld med stora utmaningar är syftet viktigare än någonsin.

"Varför ska vi i styrelsen bry oss om bolagets syfte?" Ja, det kan man kanske undra? 

Jag skulle vilja säga att det är en affärskritisk fråga för alla styrelser. Tittar vi globalt så har den kris som vi nu upplever blivit ett wake-up call som visar på vikten av ett tydligt syfte i organisationer.

Många branscher har drabbats hårt av krisen, företag har gått i konkurs, anställda har blivit uppsagda. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till någon form av normalitet igen. Vi lever också under det extremt starka hotet om negativ klimatpåverkan och de förödande effekter det kommer att ha på vår planet. Företag behöver ta ett större ansvar och på nya sätt bidra till att skapa en bättre värld för oss alla. Styrelsen är en viktig grupp för att adressera och hantera dessa utmaningar.

Styrelser påverkar organisationer på många olika sätt, men framför allt genom att definiera strategier och policys. Om vi ska få ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, där även frågan kring syftet är en viktig faktor, så måste dessa frågor komma upp på styrelseagendan! Det organisatoriska syftet och visionen är en plattform för att skapa en hållbar och långsiktigt lönsam organisation.

Min erfarenhet är att initiativ kring att transformera en organisation till en mer holistisk och människoorienterad organisation inte kommer att lyckas om man inte har med sig både ledning och styrelse. Det är ett arbete som inte kan ses som en quick fix, utan snarare är det ett långsiktigt arbete som behöver få ta tid och kräver tålamod. Det spelar ingen roll om till exempel VD börjar driva initiativ om att exempelvis organisera annorlunda för att bli mer syftesdrivna, eller att arbeta mer med hållbarhetsperspektiv, om VD inte har styrelsen med sig i dessa initiativ. Styrelsen kommer att följa upp VD på de styrparametrar som de anser viktiga, och har styrelsen då ett mer traditionellt perspektiv så kommer dessa förändringsinitiativ inte att lyckas långsiktigt.

Nya perspektiv gör syftet viktigare

Styrelser i näringslivet har ofta ett starkt lönsamhetsperspektiv, vilket inte på något sätt är  fel. Men, vi behöver nu ta in andra perspektiv också, och dä¤r kommer syftet in. Jag är övertygad om att vi kan förena de två perspektiven, och utifrån vårt syfte ändå bygga en lönsam och framgångsrik verksamhet. En verksamhet med ett tydligt syfte, en Polstjärna, ska också ledas och styras utifrån syftet. Syftet kommer att påverka verksamhetens strategier, vad och hur vi levererar, hur vi organiserar oss internt, och så vidare. Det gör att vi kan skapa en större attraktivitet som arbetsgivare och hos kunder och andra intressenter, för vi står för något mer, vi strävar efter att göra skillnad.

Nu kanske jag sticker ut hakan lite

Min upplevelse, efter att ha pratat med många VD:ar, är att många styrelser inte är så nytänkande. Man sitter fast i det traditionella tänkandet kring hur vi organiserar och leder våra verksamheter. Det gör att en VD som vill leda och organisera verksamheten på mer moderna sätt kan stöta på motstånd och ifrågasättande. Det kan medföra att en VD begränsas i sin ambition att förändra och utveckla sin organisation så att den kan vara framgångsrik även i framtiden.

Styrelserna (och ibland ledningsgrupper) behöver ta bort skygglapparna och titta ut i omvärlden. Vad är det för trender som påverkar oss, och hur ska vi bygga vår organisation framöver för att möta dessa utmaningar? Vad ställer det för krav på det ledarskap vi har i dag?

Organisationer som aktiverar och implementerar sitt syfte, för att sedan använda det för att leda sin verksamhet, ser tydliga fördelar vad gäller ett stärkt varumärke, utvecklande av relationer med både medarbetare, kunder och andra intressenter samt skapande av en hållbar lönsamhet.  

Styrelserna skulle här kunna vara ett viktigt bollplank för den operativa ledningen i att utveckla och driva en syftesdriven verksamhet. De skulle kunna utmana invanda tankebanor och se nya strategiska möjligheter, eftersom de ofta har ett helikopterperspektiv på organisationen.

Ett tydligt syfte bör också påverka de beslut som styrelsen fattar. Därför är det viktigt att även styrelsen har en djup förankring i den plattform som syftet ger för verksamheten. Annars finns det en risk för att de beslut som fattas styr i en annan riktning än den riktning som syftet stakar ut för organisationen. Då finns det en risk att syftet bara blir ännu en floskel som ingen bryr sig om vare sig internt eller externt.

Min fråga till dig är: 

Hur ser det ut i er organisation? Har ni en styrelse som är progressiv och diskuterar dessa frågor? Får du som VD det stöd du behöver vad gäller utveckling av organisation och ledarskap?

Om inte, så kanske det är dags att börja lyfta på skygglapparna och föra upp dessa frågor på styrelseagendan!

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se: Artikel hos Motivation.se

Vill du läsa mer om syfte och hur du kan utveckla det i din organisation så hittar du mer här på bloggen: Vår blogg

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}