Ledarskap, Organisation

Silver i samtal – Att leda i tandem

Det började på Dramaten. Ett första möte för 17 år sedan blev ett långt samtal och början på en gemensam resa med Silver, designbyrån som André Hindersson och Ulf Berlin medvetet har valt att leda tillsammans. Designkontoret Silver drivs nämligen av två lika synliga och tydliga ledare - och de fortsätter att vinna utmärkelser, attrahera talanger och växa in i framtiden.

TV-skärmen visar en bild med två män iklädda silverfärgade kostymer på en moped*). Vi hade samlats till årets sista frukostseminarium för att samtala med André och Ulf (männen på bilden) om hur de bär sig åt för att växa och leda en verksamhet sida vid sida.

"Vi bygger tillsammans och utmanar varandra. Vi tror verkligen på att tillsammans skapas möjligheten, säger André. Så finns det självklart en del konkurrens. Vi vill ju hela tiden bli bättre. Vi blir aldrig nöjda och är båda riktiga bekräftelseknarkare." Det låter kanske inte så spännande, men det är så vi gör det. Vi blir verkligen bättre tillsammans. Jag skulle inte vara lika bra utan André, fortsätter Ulf. Och det skulle inte vara lika roligt.

Utifrån sin övertygelse om att tillsammans skapas möjligheten har André och Ulf mejslat fram Silvers värderingar: förtroende, ambition och överraskning. Enkla värdeord som genomsyrar deras relation, relationen till och mellan medarbetarna, och relationen till kunderna. Framför allt genomsyrar värderingarna Silvers strategiska och kreativa arbete: Två år i rad har kunderna valt Silver till Årets byrå. Den nya hemsidan lyfter tydligt fram både kultur och personlighet. Och den gjordes av medarbetarna, utan Andrés och Ulfs inblandning.

Värderingarna lever med andra ord i vardagen, i små och stora beslut. Allt kopplas tillbaka till dessa, i ett ständigt pågående samtal. Samtalet är verktyget, visar det sig. Det finns inga genvägar. Går det för lång tid utan samtal märks det direkt.
"När det händer, då pratar vi, och kommer vi inte överens så fortsätter vi prata. Vi kanske skiljs åt och fortsätter senare eller nästa dag, berättar André. Men vi måste komma överens.

Beslutet att leda tillsammans fattade de på allvar mot slutet av processen att rekrytera en extern VD. De hade under en längre tid letat efter någon som skulle axla den rollen så att de själva fick fokusera på det kreativa arbetet, på affären. Någonstans där kom insikten:
"Varför skulle vi anställa någon som skulle fatta de beslut vi själva ville fatta? frågar André retoriskt.
"Om vårt bolag. Vi vill ju bestämma, vi äger ju byrån och då pekar allt ansvar för att göra det vi vill tillbaka på oss själva, säger Ulf.

Insikten och beslutet följdes av en annan process, den att på allvar lära känna varandra. Vad ville de med Silver, hur ville de komma dit, vilken vision hade och delade de? Målbilden var klar: Att kunna leda och växa byrån tillsammans.
"Våra medarbetare brukar skämta och säga att det var den perioden vi gick i parterapi. Vi tog hjälp av en ledarskapskonsult, berättar Ulf.
Under samma tid byttes all personal ut, utan någon uppsägning.
"På 24 månader fanns ingen av de från innan längre kvar, och det var helt naturligt, fortsätter Ulf. Vi blev tydliga med vilken byrå vi ville bygga, vi blev tydliga som ledare, vi började fatta beslut på riktigt. Så här i efterhand fattar man ju inte hur vi vågade. Men på samma tid hade vi vuxit från 12 till 20 personer och ökat omsättningen med 60 procent.

Konsekvensen av att vara två är ju att man inte kan vara på samma plats, säga samma saker samtidigt. Det påverkar självklart relationen både till och mellan medarbetarna i organisationen. Det positiva, menar André och Ulf, är att medarbetarna alltid har två personer att vända sig till beroende på vad det gäller. Samtidigt skapas en otydlighet och ett utrymme där medarbetare faktiskt kan kliva fram. Vilka medarbetare attraheras av en sådan arbetsmiljö?
"De som vill se möjligheter tillsammans med oss andra, som gillar våra tydliga värderingar och söker utmaningar för att utvecklas. Att allas namn står på dörren. Inte bara mitt och Andrés, säger Ulf.
"Otydligheten och konkurrensen blir möjligheter, fortsätter André. Istället för begränsningar.

Om ni skulle göra den här resan igen, vad skulle ni göra annorlunda?
"Sätta kulturen tidigare, svarar Ulf omedelbart. Det är så tydligt; värderingar bygger affärsresultat.

På frågan om deras främsta råd till dem som väljer eller rekryteras till en roll i ett dubbelt ledarskap, svarar André och Ulf: Lita på magkänslan, stäm av, har vi samma värderingar? Tänk på styrkan i att vara två när det kommer motgångar. Lojalitet.

I grunden handlar det om tillit och lojalitet för att kunna växeldra, släppa taget, lita på att den andra fattar bra beslut som bygger den gemensamma visionen på Silver. För André och Ulf är lojaliteten grunden och samtalet verktyget.
"Att aldrig någonsin sälja ut den andra", säger Ulf.
"Att om jag inte har svaret och Ulf inte är där, att orka låta bli att ge svar, ta tiden, låta medarbetarna vänta" säger André.

En reflektion efter samtalet är: Kommer det dubbla ledarskapet att bli vanligare och kanske till och med viktigare med tanke på hur omvärlden förändras och att förändring blivit ett slags normalläge? Man kanske måste vara två för att klara att växa sin verksamhet?

Texten skriven av Christina Hoffman, tidigare partner på Leading Business AB.

Read More