Ledarskap, Organisation, Syfte

Leda på distans i en syftesdriven organisation

Leda på distans i en syftesdriven organisation

Många av principerna som används i syftesdrivna organisationer passar väldigt bra för att driva en verksamhet på distans. Att leda medarbetare på olika håll i landet eller globalt genom digitala verktyg kräver att vi ger dem mandat att utföra sitt jobb självständigt. Som ledare behöver vi släppa vårt eventuella kontrollbehov och visa förtroende och ha tillit till att de är engagerade och vill göra ett bra jobb.

Det blir ett bra praktiskt exempel på när självstyre kan fungera riktigt bra! Men ditt ledarskap sätts på prov här…

Så, hur kan du göra då?

Här kommer några förslag:

  • Ha regelbundna samtal med var och en i ditt team. Det behöver inte vara nÃ¥gra lÃ¥nga möten men dina medarbetare känner att du bryr dig om dem. Att du är intresserad av hur de mÃ¥r och hur det gÃ¥r.
  • Genomför ett kort digitalt möte med teamet varje morgon. Inte heller detta behöver vara nÃ¥got lÃ¥ngt möte, kanske 10–15 minuter. En kort avstämning för att alla ska känna att de vet var de stÃ¥r inför dagens arbete
  • Var öppen för att diskutera alternativa sätt att lösa problem och hantera olika frÃ¥gor. Den digitala världen gör att vi behöver tänka annorlunda, mer kreativt och vara mer flexibla. Den nya lösningen kanske till och med kan bli bättre!
  • Sprid information sÃ¥ mycket det gÃ¥r sÃ¥ att alla kan fÃ¥ möjlighet att ta del av den. Det kan bli svÃ¥rt att komma vidare med sina uppgifter annars.
  • VÃ¥ga vara personlig! Du känner dig säkert orolig, rädd eller har andra känslor inför den rÃ¥dande situationen. Med all säkerhet sÃ¥ har dina medarbetare samma typ av känslor sÃ¥ det är oerhört viktigt att vÃ¥ga vara mänsklig i denna situation. Att vÃ¥ga möta varje medarbetare utifrÃ¥n var den befinner sig känslomässigt.
  • Hjälp varandra att skapa en struktur för att jobba hemma. Det kräver disciplin och en annan struktur än när vi sitter pÃ¥ kontoret och jobbar.

En sak är säker, ingen av oss har facit för hur vi ska hantera denna nästan surrealistiska situation vi alla befinner oss i. Jag är helt övertygad om att den mänskliga sidan av ledarskapet är viktigare än någonsin. Det hela kokar ner till hur vi kan stötta och hjälpa varandra i detta extremt svåra läge.

Read More