Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur kan du skapa mer mening i ditt liv?

Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr många av oss med att hitta meningsfullhet på jobbet. Den plats där vi kanske tillbringar 80 000 timmar av våra liv!

Vissa undersökningar tyder på att upp till 60% av personalen i din organisation kan vara oengagerade. Och 40% känner att deras jobb inte ger någon mening och anser att världen skulle vara ett bättre ställe om deras jobb inte existerade.

Och det är inte bättre för ledare. I en rapport från World Economic Forum uttryckte 50% av de tillfrågade ledarna att deras jobb inte gav dem någon mening. Det är en katastrof att så många ledare och medarbetare känner på detta sätt i den värld vi nu lever i! Vi behöver åstadkomma en förändring både i våra beteenden och attityder för att vi ska kunna hantera kriser och andra utmaningar som möter oss!

Det är där syftet kommer in!

När jag upptäcker mitt syfte och börjar leva utifrån det så upplever jag ett större engagemang, glädje, fokus och meningsfullhet. Därför ger det mig en riktning i livet som blir enklare att följa för mig. Och när vi alla är kopplade till ett gemensamt syfte, då blir vi mer kreativa och brinner för att hitta nya och bättre sätt att uppnå det.

De flesta av oss vill bidra med något som gör skillnad, ett hållbart liv, organisation, en hållbar framtid. Det kan vara på det lokala planet eller i ett globalt perspektiv. Detta är något som mänskligheten och vår planet behöver för att överleva!

Men hur gör jag då?

Hur kan jag börja resan för att aktivera mitt syfte?

Första steget anser jag är att avsätta mer tid för egen reflektion, kanske i form av meditation, skogspromenad eller det som passar dig. Våga börja lyssna på din inre röst som kanske inte alltid får göra sig hörd. Vad är det den vill säga dig?

Vad behöver du ta för första steg för att upptäcka ditt syfte?

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Intuition – något du vågar lita på?

Intuition - något du vågar lita på? Jag hoppas att du gör det!

Hur ofta reflekterar du över vad som ligger bakom dina beslut? Vad är det för drivkrafter som påverkar just dig?

Jag vill utmana dig att våga börja känna in din magkänsla, din intuition, för att känna in om de beslut och val som du gör verkligen är de rätta för dig. Många gånger fattar vi beslut automatiskt utan att först ta en stund och känna efter.  Känns detta beslut verkligen rätt för mig? Eller är det någon annans vilja eller påverkan som styr mig? Först när vi vågar lyssna inåt och börja känna efter så kan vi också bli mer sanna mot oss själva.

Det kan kännas utmanande att låta intuitionen styra oss men de flesta gångerna blir det riktigt bra. De gånger som jag låtit enbart logiken styra något av mina beslut, så har det inte alltid blivit bra. Jag har valt att ta ett jobb för det var ju ett bra jobb och kanske rätt i karriären men hade jag lyssnat inåt så hade jag känt tveksamheten. Tveksamheten som var så svår att sätta ord på men som redan efter ett par månader besannades på det nya jobbet, det var inte rätt för mig.

Intuition som beslutsstöd

Min erfarenhet har gjort att jag mer och mer har börjat lita på min intuition. I dag skulle jag säga att den är väldigt styrande i mina beslut och val som jag gör. Det kanske inte alltid är den enkla vägen att gå. Jag möter utmaningar och svårigheter, men min känsla säger mig att det är bara den vägen som jag kan gå. Där är jag sann mot mig själv och det är det som är det viktiga för mig.

Som ledare i dag, och framför allt nu i kristider, är det mycket viktigt att vara i kontakt med dina känslor. De påverkar dig vare sig du vill eller inte, medvetet eller omedvetet. Om vi inte är i kontakt med oss själva så blir det också svårt att bli en bra ledare, att framgångsrikt kunna leda och coacha någon annan.

Intuitionen har ofta blivit nedvärderad och ansetts vara något man inte ska lyssna på. Men, om vi kan använda den och samtidigt luta oss mot fakta och realitet så blir det så mycket bättre!

Hur mycket låter du din intuition hjälpa dig?

Read More