Förändring, Företagskultur, Ledningsgrupp, Organisation

”If it’s not on the top team’s agenda, it’s not going to be in the culture.”

Så här får du saker och ting att hända. Del 2.

Rubriken är egentligen hela min poäng. Men det finns flera anledningar till att jag börjar i poängen istället för att avsluta med den.

Nummer 1. Citatet kommer frÃ¥n ett oväntat hÃ¥ll. Den kommer inte frÃ¥n nÃ¥gon hipster-entreprenör i Stockholm eller Silicon Valley. Inte frÃ¥n nÃ¥gon grÃ¥melerad företagsledare med det mesta av karriären (i en helt annan värld) bakom sig. Nej. Citatet kommer frÃ¥n regeringen i Australien när den lanserar sin satsning pÃ¥ innovation. PÃ¥ regeringens officiella innovationssida finns en tydlig flik som heter: ”Leading by example. Government as an exemplar.” Uppfordrande. Uppfriskande.

http://www.innovation.gov.au/theme/leading-example

Nummer 2. En organisation blir inte bättre än sitt ledarskap. En organisation kan inte växa bortom sitt ledarskap. Se rubriken.

Nummer 3. Mitt förra inlägg om att fÃ¥ saker och ting att hända inspirerades av Bossidy och Charans bok, Execution. The Discipline of Getting Things Done. Definitivt tvÃ¥ grÃ¥melerade, erfarna företagsledare (sic.). Deras första byggsten är det egna ledarbeteendet. Och de har ett imponerande track record. Se rubriken.

Nummer 4. Peter Händel vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Jens Ohlson vid Stockholms universitet har utvecklat en genial innovationsmodell (DPM, Digital Paths Method) med utgångspunkt i disruptiv teknologi. Fungerar modellen? Absolut – om den är förankrad i högsta ledningen. Helst ända upp på styrelsenivå.

Nummer 5. Ledarskapet i en organisation representerar de värderingar som finns i en organisation. Värderingarna styr vÃ¥ra beteenden och handlingar. Jim Collins skrev för nÃ¥gra Ã¥r sedan om hur även stor framgÃ¥ng kan falla (och Ã¥teruppstÃ¥). Collins parafraserar Churchill. Jag nöjer mig med att understryka Collins grundläggande poäng, nämligen att aldrig, aldrig nÃ¥gonsin överge sina värderingar.

http://www.jimcollins.com/books/how-the-mighty-fall.html

Nummer 6. Gör följande tankeexperiment: Byt ut ”it” i rubriken till ”överlevnad”. I rest my case.

Inlägget skrivet av Christina Hoffmann, tidigare partner i Leading Business AB.

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Medarbetarskap, Organisation

Och vad är kultur egentligen?

Kultur är inte så mycket vad folk gör, vilka uppgifter de utför, som på vilket sätt de utför sina uppgifter. Kultur refererar först och främst till en uppsättning beteendemönster som vi tenderar att tillämpa oavsett uppgift. Att förändra kultur handlar därför om att förändra beteenden.

Kultur i form av en organisations beteendemönster gäller hela gruppen (rådande normer, förväntningar, belöningar och så vidare) – och är därför svåra för enskilda individer att förändra, om inte andras beteenden förändras samtidigt eller miljön förändras till förmån för ett annat beteende.

Kultur styrs av värderingar – och människor är därför skeptiska till att ändra beteenden som är en del av kulturen, såvida de inte ser hur nya beteenden hänger ihop med centrala värderingar i kulturen.

Kulturen i en organisation handlar alltså om hur människor gör saker och ting. Och det går att förbättra oddsen för en framgångsrik sammanslagning eller ett lyckosamt förvärv genom kulturell due diligence som hjälper oss att värdera och förstå organisationens kultur och dess inflytande på människor och prestation för att nå mål och visioner.

Read More
Företagskultur, Ledarskap, Organisation

Få tycker att ledningen adresserar företagskulturen på rätt sätt

I en intressant rapport angående företagskultur så har Booz & Allen kommit fram till att det finns en del att önska…. 96% av de svarande ansåg att deras företagskultur behövde någon form av förändring, och hela 51% ansåg att det behövdes en drastisk förändring! 45% ansåg inte att ledningen adresserade dessa frågor på ”rätt” sätt! Kanske lite förenklade tips om hur man kan gå tillväga men rapporten visar ändå på hur viktigt det är att jobba med företagskulturen!

Läs vidare pÃ¥ tlnt.com

Read More