Företagskultur, Ledarskap, Medarbetarskap, Organisation

7 kritiska frågor för att skapa en kundorienterad företagskultur

Jag läste precis ett intressant blogginlägg på HBR som reflekterade kring att en kundorienterad företagskultur är en fundamental faktor för framgångsrika företag. Inget nytt men med tanke på att den senaste Sverigestudien visade att kundtillfredsställelse inte ens fanns med på kartan avseende svenska värderingar så har vi ett jobb att göra. Här är 7 kritiska frågor ditt företag kan ställa sig för att skapa en mer kundorienterad kultur:

Hur framgångsrikt är just ditt företag på att skapa kundtillfredsställelse långsiktigt?

Läs hela artikeln här

Read More