Förändring, Ledarskap, Organisation

Hur hantera konstant förändring?

Organisera er som ett laboratorium och inte som fabriker för att hantera konstant förändring!

Vårt traditionella sätt att strukturera våra företag med processer, linjärt tänkande och styrande fungerar inte längre i en värld där förändring är konstant och ständigt pågående. Vi måste våga testa nya grepp, lära oss av både det som går bra och det som går mindre bra och vara mer flexibla och agila. Lite som de gör i laboratorier!

http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/10/30/how-can-organizations-adapt-to-a-rapidly-changing-world/?utm_source=followingweekly&utm_medium=email&utm_campaign=20151102

Read More