Självstyre, holocracy, teal, cirklar…. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. ...

​Read More

Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni ha en ...

​Read More

Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris…. Går det? Jag hade i dag ...

​Read More

Hur stor är din sweet spot?Hur känns det att kanske börja åka in till ...

​Read More

Leda på distans i en syftesdriven organisation Många av principerna som används i syftesdrivna ...

​Read More

Det är viktigt att skapa sig tid för reflektion i kristider! Kris är något ...

​Read More