64% av svenska chefer diskuterar ständigt eller ofta organisationsfrågor i sin ledningsgrupp. Det vet ...

​Read More

Nyligen läste jag om en av få management-böcker som jag verkligen uppskattar, Execution. The Discipline ...

​Read More

Så många hävdar att kulturen påverkar värdet på företaget. Mer än hälften anser att ...

​Read More

I en intressant rapport angående företagskultur så har Booz & Allen kommit fram till ...

​Read More