Så många hävdar att kulturen påverkar värdet på företaget. Mer än hälften anser att ...

​Read More