Ledarskap, Syfte

Känner du att du står och stampar i din karriär?

Du brukade älska ditt jobb, men något har förändrats. Du har förändrats.

Under många år har du satt ditt jobb och karriär först eftersom du trodde att det var det man skulle göra. Kanske ville du ha titeln, lönen, och den materiella livsstil som man kan skapa sig då. Känslan av glädje och tillfredsställelse du trodde att dessa saker skulle ge dig.

Men du bär på en hemlighet som kanske till och med har varit svår att erkänna för dig själv. Trots att du har kommit så långt och uppfyllt så mycket av dina drömmar och planer så känner du dig tom inuti. Var det inte mer än så här?

Varje dag så känns det jobbigt att gå till jobbet och du försöker undvika alla känslor av tristess, meningslöshet och brist på engagemang så gott det går.

Du har en rastlöshet i dig som pockar på uppmärksamhet, något som handlar om att VARA mer.

Du vill tro på vad du gör igen, du vill göra en större inverkan men du kan inte se hur du ska ta dig från där du är nu till där du vill vara. Kanske vet du inte ens var du vill vara framöver.

Du KAN göra skillnad och leva på dina egna villkor. MEN för att göra det, måste du bli den version av dig själv som är sann för dig.

Det enda som håller dig tillbaka är vad du tror är möjligt för dig. Du behöver börja våga lyssna på din inre röst som kanske inte fått göra sig hörd tidigare. Vad är det den vill säga dig?

Så vad kan du göra?

  • Utforska vad det är du verkligen vill, vad det är som skapar mening för dig
  • Tydliggör ditt personliga syfte, det som skapar glädje och passion för dig
  • Skapa klarhet om hur du kan göra skillnad genom att utnyttja dina unika förmÃ¥gor och talanger
  • Upptäck vad som hindrar dig frÃ¥n att nÃ¥ dina drömmar
  • Sätt upp en plan för vart du vill och hur du ska ta dig dit

PÃ¥ sätt och vis har du nÃ¥tt botten. För att BLI den du vill vara, kan du inte längre göra vad du alltid har gjort.  Du behöver vÃ¥ga göra nya saker, utforska nya stigar och se nya möjligheter. Skrämmande kanske men ocksÃ¥ spännande och sÃ¥ meningsfullt!

Den goda nyheten är att du kan uppnå glädje och den mening du vill ha i ditt liv, det enda som står i din väg är du!

Kanske är det dags att ta det första steget till ditt nya jag i dag?

https://leadingbusiness.se/vara-tjanster/purpose-explorer/

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur kan vi uppleva en större känsla av mening i livet?

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. En forskningsstudie har visat att om människor upplever en känsla av mening och syfte i sitt liv ökar den totala livslängden.  Lika viktigt är att ha en känsla av mening i våra roller i arbetet. Det räcker inte att hitta denna känsla av mening en gång - du måste ständigt återskapa känslan då vi utvecklas hela tiden och förändringar ständigt sker omkring oss.

Vi är många som anser att det måste finnas mer i arbetslivet än att bara jobba för pengarna.  De flesta av oss vill göra ett avtryck, känna att vi gör skillnad på jobbet.

För många har dessa funderingar verkligen satts på sin spets i de extraordinära tider vi lever i nu. Kanske har du blivit av med din försörjning eller på annat sätt drabbats av covid-19 i olika aspekter? Framtiden känns osäker, orolig och det kan vara svårt för oss att förhålla oss till den osäkerheten. Då blir det extra viktigt att ha en egen känsla av riktning för sig själv och sitt liv.

Jag vill inspirera dig genom att ge dig några frågor att reflektera över:

  • Vad ger mig energi och glädje?
  • Vad är jag tacksam över?
  • Vilka är mina talanger och förmågor?
  • Vad skulle jag göra om pengar inte var viktiga?
  • Hur vill jag bidra i samhället?

För en logg under ett par veckor och se i vilken av de olika frågorna du uppehåller dig i mer än de andra. Vad väcker frågorna för tankar och känslor hos dig? Är du nöjd med utfallet eller känner du att det är något som skaver eller kanske till och med saknas i ditt liv?

Att uppleva en känsla av mening i våra liv är avgörande för välbefinnandet. Om vi har för mycket fokus på karriär och lön utan att det överensstämmer med vårt syfte, purpose, så kommer vi till slut inte att vara nöjda utan risken är att vi upplever att vi lever ett tomt och innehållslöst liv. Våra relationer tar stryk och vi kanske till slut riskerar att drabbas av utbrändhet eller depression.

Om du aldrig har funderat över ditt personliga syfte så kanske det är dags nu. Det handlar om ett enkelt uttalande om hur du väljer att leva varje dag. Gör det kortfattat, specifikt och uttrycksfullt. Ditt syfte bör vara personligt, det ska väcka positiva känslor i dig.

Livet är kort. Du förtjänar att arbeta i en roll, och för en organisation, där ditt personliga syfte kan få lysa. Men en organisation, din chef eller ditt team kommer inte att hjälpa dig med detta, utan det är upp till dig att våga reflektera, lyssna inåt och upptäcka ditt syfte!

Så, min fråga till dig blir, har DU modet att hitta ditt syfte?

Read More
Ledarskap, Organisation, Självstyre, Syfte

Att leda utifrån mening – Del 2

Del 2. Samtal pågår.

Igår vid höstens första frukostseminarium fortsatte vi vårt samtal med Jesper Ek, VD på Roche Diabetes Care, kring att leda människor genom förändring. Hur man gör. Var man börjar.  Vad det innebär att vara ledare, att ta ett ledarskap. Att leda utifrån mening.

Vi träffades för en diskussion kring tesen att det är resultat som räknas, men ingenting kan börja med resultatet utan att resultatet är en konsekvens av att börja med människorna. Och att börja med människorna kräver mod. På många sätt. Kanske främst med modet att låta bli att prata resultat och att låta förändring ta tid.

Det gjorde Jesper när han i april 2012 tog över en organisation utan motivation och med stora problem. Fyra månader utan att prata resultat var villkoret han hade satt. Jesper tog oss med på sin resa om vad ett modigt ledarskap i samspel med ett aktivt medarbetarskap kan göra för att förändra, få en organisation att nå sin vision och sina mål. Och hans erfarenhet visar oss andra att det går att göra detta, göra skillnad, åstadkomma förändring även inom en stor, internationell organisation som Roche.

Vad betyder då att leda utifrån mening? Det är slående hur ofta företag glömmer sin mening, sitt syfte, längs vägen och i allt större utsträckning agerar för att uppnå kortsiktiga resultat. Inte vilket syfte företaget vill uppnå. En vision med orden "vi ska vara marknadsledande" är en vision som beskriver företagets position, inte det värde som företaget vill generera för sina kunder eller medarbetare. Så var det även i Jespers organisation. Kanske ledarskapets allra viktigaste uppgift är att återföra människorna till meningen, till varför, för vilket syfte finns vi?

Hans team låg i absoluta botten bland alla Roche:s 90 000 medarbetare runtom i världen. Jesper var övertygad om att han måste vända genom att börja med människorna i sitt team för att skapa engagemanget.

Men han börjar med grunden. Huset vilar på förtroende. Ett ömsesidigt förhållningssätt mellan medarbetare, mellan ledare och medarbetare. Jesper ser samtliga medarbetare som en stor familj. Sedan det oundvikliga "varför". För Roche Diabetes Care tog det 1,5 dag att komma fram till "varför finns vi?" Rädslor behöver bemötas för att inte begränsa organisationens utveckling. Att ha kul är också betydelsefullt med den viktiga distinktionen mellan att ha kul  jobbet och att ha kul i jobbet. Båda är viktiga, men Jesper hävdar att det är förmågan att ha kul i jobbet som skapar vårt verkliga engagemang. Sist kommer kreativitet på ena sidan och fokus på den andra. De båda utgör sidorna av taket.

Han är övertygad om att huset gäller i alla typer av organisationer. Oavsett storlek. Oavsett verksamhet. Inom Roche har ledningen börjat lyssna på hur Jesper och hans team gjorde för att vända utvecklingen, hur de nu visar ökad försäljning och lönsamhet liksom större engagemang och delaktighet bland medarbetarna.

I Jespers hus börjar allting med människorna.

Read More
Ledarskap, Organisation, Självstyre, Syfte

Att leda utifrån mening – Del 1

Del 1. Från meningslöst till meningsfullt.

I torsdags träffade vi Jesper. Jesper Ek. VD på Roche Diabetes Care i Sverige och Finland. Vi träffades för att diskutera vad det är att leda och vad det innebär att leda människor och verksamhet genom förändring.

När svåra problem blir till kris förväntas ledarskap många gånger förvandla problem till möjlighet och röda siffror till svarta.

Går det? Ja, det går. Jesper vet. Han har gjort resan från problem till mö¶jlighet med sin organisation. På 18 månader vände han med sitt ledarskap - tillsammans med medarbetarna - en underpresterande och omotiverad organisation till ett fokuserat, kreativt och engagerat team som levererar starka försäljningsresultat över tid.

Hur då? Man börjar med närvaro, förtroende och mening. Och låter resultatet komma som, ett resultat. Det är ju det ordet betyder, att det är ett resultat av någonting. En gemensam ansträngning. Enkelt? Nej, men ingenting börjar med resultatet. Allting börjar med människor.

Så vilket slags ledarskap är det då som behövs? I grunden handlar det om närvaro, förtroende och mening. Av våra barn lär vi oss att vara i nuet, möta både mening och rädsla, och att bruka båda. Samma närvaro behövs i ledarskapet. Varje dag. Ledarskap är en färskvara som skapas varje dag.

Och ledarskapet? Det går inte att leda utifrån resultat. Det går att styra utifrån resultat. Det går att utöva chefskap utifrån resultat. Men det går inte att leda utifrån resultat. Ett ledarskap bygger på mening. Om detta är vi alla eniga.

Vad är då meningen med ledarskap? Eller meningsfulla ledare? "Varför finns vi?" Frågar Jesper retoriskt. För att skapa fler meningsfulla företag, svarar vi. Vi pratar om hur ofta organisationer glömmer sin mening längs vägen och agerar för sitt eget goda. Inte för vilket goda företaget gör eller finns till för. Leading Business vill se fler leda utifrån mening i svenska organisationer.

Så, hur hittar vi eller förhåller vi oss då till denna mening? Ytterligare något vi lär av våra barn. De ställer frågorna. De vågar ställa frågorna. Och det är frågorna som leder oss. Utan dem kommer vi aldrig att komma närmare meningen.

Vårt samtal med Jesper blev tre timmar långt. Och vi ser redan fram emot nästa på andra sidan sommaren. Då vill vi bjuda in er också!

Read More