Självstyre, holocracy, teal, cirklar…. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. ...

​Read More

Jag läser en intressant artikel från BCG om vikten av att skapa en modell ...

​Read More

Vad är ditt företags främsta anledning till att existera? Var kan ni ha en ...

​Read More

Tillitsbaserad styrning i praktiken i en extrem kris…. Går det? Jag hade i dag ...

​Read More

Leda på distans i en syftesdriven organisation Många av principerna som används i syftesdrivna ...

​Read More

Upplever ni utmaningar med?: Svårigheter i ledarskapet Behov av högre innovationskraft Bristande engagemang Snabba ...

​Read More