Ledarskap, Medarbetarskap, Syfte

Hur kan du skapa mer mening i ditt liv?

Människor längtar efter syfte och vi är meningssökande varelser. Därför kämpar tyvärr många av oss med att hitta meningsfullhet på jobbet. Den plats där vi kanske tillbringar 80 000 timmar av våra liv!

Vissa undersökningar tyder på att upp till 60% av personalen i din organisation kan vara oengagerade. Och 40% känner att deras jobb inte ger någon mening och anser att världen skulle vara ett bättre ställe om deras jobb inte existerade.

Och det är inte bättre för ledare. I en rapport från World Economic Forum uttryckte 50% av de tillfrågade ledarna att deras jobb inte gav dem någon mening. Det är en katastrof att så många ledare och medarbetare känner på detta sätt i den värld vi nu lever i! Vi behöver åstadkomma en förändring både i våra beteenden och attityder för att vi ska kunna hantera kriser och andra utmaningar som möter oss!

Det är där syftet kommer in!

När jag upptäcker mitt syfte och börjar leva utifrån det så upplever jag ett större engagemang, glädje, fokus och meningsfullhet. Därför ger det mig en riktning i livet som blir enklare att följa för mig. Och när vi alla är kopplade till ett gemensamt syfte, då blir vi mer kreativa och brinner för att hitta nya och bättre sätt att uppnå det.

De flesta av oss vill bidra med något som gör skillnad, ett hållbart liv, organisation, en hållbar framtid. Det kan vara på det lokala planet eller i ett globalt perspektiv. Detta är något som mänskligheten och vår planet behöver för att överleva!

Men hur gör jag då?

Hur kan jag börja resan för att aktivera mitt syfte?

Första steget anser jag är att avsätta mer tid för egen reflektion, kanske i form av meditation, skogspromenad eller det som passar dig. Våga börja lyssna på din inre röst som kanske inte alltid får göra sig hörd. Vad är det den vill säga dig?

Vad behöver du ta för första steg för att upptäcka ditt syfte?

Read More