Ledarskap, Syfte

Potentialen i det syftesdrivna ledarskapet

Ett högre syfte i en organisation handlar inte bara om lönsamhet eller tillväxt. Det återspeglar något mer ambitiöst. Syftet beskriver hur de människor som arbetar i en organisation gör skillnad, hur deras arbete ger dem en känsla av mening och att de bidrar till något som känns viktigt för dem och omvärlden.

Under förra året så genomförde jag ett stort antal intressanta intervjuer med VD:ar i mindre och mellanstora företag. Jag har pratat med ett 50-tal chefer fram tills nu och dialogerna fortsätter även i år. Mitt syfte med intervjuerna är att lyssna av hur chefer tänker kring syftesdrivna organisationer och om dessa frågor är på agendan i deras bolag. Jag tänker nu i några artiklar beröra de olika resultat som jag har fått fram under samtalen.

Min första spaning är vikten av ett syftesdrivet ledarskap om vi ska lyckas med att utveckla våra organisationer till att bli syftesdrivna.

Ett syfte kan förklaras som en organisations skäl för att existera. Ett syftesdrivet företag står för och agerar för något större än enbart sina produkter och tjänster. Syftet och en tydlig vision blir grunden för en organisatorisk strategi och en färdplan för att förbli konkurrenskraftig i en snabbt föränderlig ekonomi.

Men frågan är hur vi ska kunna åstadkomma detta om vi som arbetar i och leder organisationen inte har reflekterat kring vårt eget personliga syfte. I nästa steg handlar det om hur mitt personliga syfte påverkar mig i mitt ledarskap.  För mig hänger dessa två dimensioner av syften starkt ihop, det personliga och organisationens. Om inte jag känner att jag kan leva mitt personliga syfte på mitt arbete så kommer jag inte att trivas eller känna att mitt arbete känns meningsfullt. Då blir jag inte heller en bra och närvarande ledare. Med detta menar jag inte att det behöver vara 100% matchning mellan dessa två dimensioner men det måste nog åtminstone matcha med 70% eller mer.

Syftesdrivna ledare har identifierat ett personligt "VARFÖR" - en stark känsla för vad som skapar meningsfullhet och passion för dem och de kan framgångsrikt överföra detta till ett organisatoriskt  "VARFÖR".  Det är oftare ett bredare syfte med en tydlig vision och budskap som deras team kan samlas runt.

Ett syftesdrivet ledarskap och dess beståndsdelar - moralisk kompass, engagemang för intressenter och en tydlig och förankrad vision - är viktiga för att kunna påverka vilken typ av företagskultur och arbetsmiljö vi vill skapa.

Vi kan se att för att kunna skapa en framgångsrik och modern arbetsmiljö så måste vi fokusera ännu mer på människan och inte bara på effektivitet och produktivitet. Kanske inget nytt för många av oss som är ledare här i Sverige men det tål att upprepas ändå. Den yngre generationen förväntar sig att det ska finnas ett organisatoriskt syfte som går bortom resultatet på sista raden. Det skapar inte meningsfullhet att bara känna att jag ska bidra till att öka vinsten för aktieägarna. Jag vill bidra till att skapa förändring i vår omvärld, något som kan bidra till förbättring av den värld vi lever i. Detta kommer fram i många studier som nu presenteras i olika media.

Vi som organisation blir också mer attraktiva både för kunder och potentiella medarbetare. Individer som upplever att deras personliga syfte ligger i linje med organisationens syfte får en större drivkraft att söka sig till organisationen. Sannolikheten att de stannar längre i organisationen ökar också. Ni blir m.a.o. en attraktivare arbetsgivare om ni har ett tydligt och väl kommunicerat syfte.

Här kommer ledarskapet väldigt tydligt in, ledarna inspirerar omgivningen att tillsammans sträva mot en gemensam vision. Engagemanget hos andra börjar när vi skapar en tydlig och förankrad vision om ett framtida tillstånd där målet har förverkligats, och sedan sätter ut en färdplan för hur vi ska ta oss tid i organisationen. Vi arbetar sedan tillsammans för att komma till det framtida tillståndet.

Så hur kan jag som chef och ledare bli mer syftesdriven?

Här ser jag att det handlar mycket om personlig utveckling, en vilja att utforska sitt inre för att aktivera sitt personliga syfte. Det kan göras genom meditation, guidade övningar, kanske genom en personlig coach som kan hjälpa mig att hitta mitt syfte. Det är en resa som aldrig tar slut utan fortsätter under hela vårt liv. Det gör också att vårt personliga syfte kan ta sig olika uttryck beroende på var vi befinner oss i livet, men kärnan i syftet är alltid densamma.

Som företag kan vi integrera denna typ av utveckling i våra ledarskapsutbildningar, att skapa personliga utvecklingsprocesser där vi kan tillåtas utforska mer av oss själva på djupet. När jag har hittat mitt syfte så står jag stadigt i det, jag har min moraliska kompass som jag kan luta mig mot i olika situationer, min polstjärna som leder mig. Jag blir en mer autentisk och empatisk ledare som bidrar till organisationens och medarbetarnas utveckling på ett helt annat sätt än tidigare.

Oberoende forskning från Linkage har funnit starka kopplingar mellan syftesdrivna ledare och affärsresultat: Företagen de ledde hade 2,5 gånger högre försäljningstillväxt, fyra gånger högre vinsttillväxt, fem gånger högre poäng för "konkurrensdifferentiering och innovation" och nio gånger högre poäng för medarbetarengagemang.

Det är nu det blir spännande, när vi kan se konkreta resultat från ledarskap till affärsresultat! Kanske det börjar bli dags att titta på hur ni kan bidra till att era chefer och ledare kan bli mer syftesdrivna?

Denna artikel har publicerats hos Motivation.se

Read More