Förändring, Företagskultur, Grupputveckling, Ledarskap, Ledningsgrupp, Medarbetarskap, Organisation

Psykosocial arbetsmiljö sämre än någonsin

SÃ¥ läser vi det igen… Denna gÃ¥ng i ett pressmeddelande frÃ¥n Unionen som har genomfört en arbetsplatsundersökning i svenska företag och resultatet är alarmerande. Sjukskrivningstalen ökar och mest pÃ¥ grund av psykisk ohälsa. Ute pÃ¥ vÃ¥ra företag är den psykosociala arbetsmiljön sämre än nÃ¥gonsin, men trots det sÃ¥ minskar det systematiska arbetsmiljöarbetet. http://www.unionen.se/om-unionen/press/unionen-den-psykosociala-arbetsmiljon-samre-nagonsin

Rapporten visar att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste frågan att arbeta med och att kraven på att vara ständigt tillgänglig via mobil och mail ställer motsvarande krav på tid för återhämtning.

En reflektion är att kraven pÃ¥ ständig tillgänglighet snarare kommer att öka och att balansen mellan arbetsliv och fritid fortsätter att suddas ut.  Detta kommer nog bara att fortsätta. Men, i en kontext av ett väldigt traditionellt sätt att se pÃ¥ hur vi styr, leder och organiserar vÃ¥ra företag sÃ¥ blir det ohÃ¥llbart i längden.

I en hierarkisk organisation med chefer som ska styra och delegera arbete, fatta beslut, har ett kortsiktigt resultatfokus och där medarbetarna inte känner att de kan påverka eller vara delaktiga i hur arbetet ska utföras blir det problem.

Vi mÃ¥ste börja tänka utanför boxen vad gäller styrning och organisering av arbetet. Den yngre generationen ställer stora krav pÃ¥ att fÃ¥ veta vad de kan tillföra och vad företaget kan ge dem, vad är syftet och vilka värderingar har ni här. FrÃ¥gan som HR-chefer ofta fÃ¥r höra i rekryteringssammanhang är ”varför ska jag välja att arbeta hos er?”.  Ska vi kunna attrahera yngre talanger mÃ¥ste vi göra ett omtag i hur vi ser pÃ¥ ledning, styrning, delaktigt, beslutsfattande etc.

Vi är övertygade om att vi måste börja testa nya sätt att leda och styra företag i Sverige. Våga börja experimentera och prova nya grepp, det handlar inte om en revolution där vi ska kasta allt överbord utan snarare om en evolution av organisation, styrning och ledning.

Vi behöver börja prata mer i termer av ledare-ledare, inte ledare-följare vad gäller våra medarbetare. Vi har rekryterat våra medarbetare utifrån att vi ansett dem vara duktiga, låt dem då få visa det genom att de själva kan påverka sin arbetssituation, testa självstyrande grupper, ta bort roller och befattningsbeskrivningar och titta på vad det är för uppgifter som ska utföras. Vem är bäst lämpad att utföra arbetet?

I vissa företag har man till exempel tagit bort chefsledet och pÃ¥ sÃ¥ sätt släppt ut ansvar, mandat och beslutsfattandet  i organisationen, men fortfarande inom en given struktur som dock ser annorlunda ut än vanligt.

Här finns det mycket att diskutera, testa och utvärdera, vi har inte alla sanningar men vi måste våga tänka nytt om inte sjukskrivningstalen ska fortsätta att öka. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta inte hållbart i längden.

Read More
Ledarskap, Medarbetarskap

Ny forskning visar på höga kostnader för utbrändhet

Har vi råd att inte arbeta med arbetsmiljön i våra organisationer? Forskningen visar på att många medarbetare går på knäna och riskerar utbrändhet, med långa sjukskrivningar som följd. Inte nog med den mänskliga aspekten, det genererar också kostnader som påverkar företagets resultat på nedersta raden. Börja arbeta proaktivt med att se över hur arbetet är organiserat, hur ledarskapet fungerar och hur ni bidrar till engagerade medarbetare som också mår bra!

http://www.dn.se/ekonomi/400-000-kronor-kostnaden-for-en-utbrand-medarbetare/

Read More