Ledarskap, Organisation

Vetenskapligt perspektiv saknas inom ledarskap

Medarbetarna är verksamheten. Och ledarens viktigaste uppgift är att kommunicera och hjälpa sina medarbetare att utvecklas. Det visar de senaste årens forskning kring hur hjärnan fungerar.

Inom många andra områden t ex sjukvården är det självklart att man tar till sig nya forskningsrön. Men inte inom ledarskap. Det menar Katarina Gospic och Stefan Falk i sin bok "Neuroledarskap" (Natur & Kultur).

Att förstå mer om hjärnan handlar om att förstå mer om hur man själv och andra fungerar. Den inre motivationen, att t ex ha mål och syfte med det man gör, är viktigare än den yttre motivationen i form av t ex ersättning. Ledare bär därför lägga mycket tid på att kommunikation för att fö¶rstå medarbetarnas motivation och möjligheter till utveckling. Utan kommunikation uppstår krockar och "brandkårsutryckningar", enligt Katarina Gospic.

En effektiv ledare kan med andra ord sin verksamhet och känner väl sina medarbetares styrkor och utvecklingsmöjligheter. Utveckling är en del av vardagen. Att inte ha tid eller hinna med sina medarbetare tyder helt enkelt på ineffektivt ledarskap.

Om man använde sig av det vetenskapliga perspektivet även inom ledarskap skulle vi alltså få bättre och effektivare ledare och medarbetare.

Artikeln är skriven av Christina Hoffmann, tidigare partner på Leading Business
AB

http://www.dn.se/insidan/de-flesta-ledare-ar-ineffektiva/

https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Popularpsykologi/Psykologi–samhalle/Neuroledarskap/DN InsidanNeuroledarskap (Natur & Kultur)

Read More