Förändring, Ledarskap, Organisation

Hur förhåller vi oss till det mänskliga motståndet mot förändring?

I en värld som ständigt förändras allt snabbare blir förmågan att hantera förändring en kärnkompetens. Wallbreakers är ett bland flera verktyg för att träna organisationer i att lyckas genomföra hållbara förändringar. Det använder spelets dynamik för att skapa förståelse och förmåga att omvandla det mänskliga motståndet mot förändring till förståelse och acceptans till att skapa en positiv kraft i förändringsprocesser.

FÖRÄNDRING SKAPAR MOTSTÅND

Förändring skapar frustration och motstånd, drar ned på takten och tar mycket energi. Det är en naturlig del av alla förändringsprocesser. Om man vill skapa en bra start och goda förutsättningar för genomförande och förankring bör man jobba med hur ledarna hanterar den mänskliga dimensionen av förändringsprocessen.

TRÄNA FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Wallbreakers är en fängslande simulering av en förändringsprocess, som erbjuder chefer en plats där de kan träna ledarsituationer som kan uppstå i en förändring. Wallbreakers fokuserar på hur man motiverar anställda att delta i den önskade förändringen, och hur olika faser av förändringsprocesser kräver olika former av tempo och ledarskap.

Read More