Hur hantera konstant förändring?

Organisera er som laboratier och inte som fabriker för att hantera konstant förändring! Vårt traditionella sätt att strukturera våra företag med processer, linjärt tänkande och styrande fungerar [...]

0