Psykosocial arbetsmiljö sämre än någonsin

Så läser vi det igen… Denna gång i ett pressmeddelande från Unionen som har genomfört en arbetsplatsundersökning i svenska företag och resultatet är alarmerande. Sjukskrivningstalen ökar och mest [...]