Är stora organisationer på utdöende?

Självstyre, holokrati, teal, team, cirklar. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. Och de nya sätten att organisera har någonting gemensamt – någon form av självstyre. Är de [...]

Gamla strukturer begränsar….

64% diskuterar ständigt eller ofta organisationsfrågor i sin ledningsgrupp. Det vet vi från den enkät bland VD:ar och HR-chefer som vi genomförde under februari. En anledning till att [...]

Innovativa rum – Del 3.

Eller. Att skava sida mot sida. I mitt senaste inlägg om innovativa rum skrev jag om speed boats som testskott inom, vid sidan av eller utanför organisationen. Att några få testar, förfinar, [...]

Kollektiv intelligens överlägsen.

Hur väl samarbetar ni i din organisation? Säkert finns det vissa grupper som alltid åstadkommer resultat och andra som snarare skapar frustration. Skillnaden beror på hur väl gruppen klarar av [...]

Istället för en digital strategi

Alldeles riktigt belyser Dagens Industri ännu en gång bristen på kompetens i många styrelser. Nu senast föreslås Sara Örhvall till SEB:s styrelse, som i så fall äntligen får en digital profil på [...]

Innovativa rum – Del 1.

Eller. Att lära sig att lägga åt sidan. I ett tidigare inlägg (Hur förenar vi digitalisering och design i nödvändig innovation?) lovade jag att komma tillbaka till hur man kan skapa en kultur där [...]

sida 1 av 2