Är stora organisationer på utdöende?

Självstyre, holokrati, teal, team, cirklar. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. Och de nya sätten att organisera har någonting gemensamt – någon form av självstyre. Är de [...]

Gamla strukturer begränsar….

64% av svenska chefer diskuterar ständigt eller ofta organisationsfrågor i sin ledningsgrupp. Det vet vi från den enkät bland VD:ar och HR-chefer som vi genomförde för ett tag sedan. En anledning [...]

Hur hantera konstant förändring?

Organisera er som laboratier och inte som fabriker för att hantera konstant förändring! Vårt traditionella sätt att strukturera våra företag med processer, linjärt tänkande och styrande fungerar [...]

Att leda utifrån mening

Del 1. Från meningslöst till meningsfullt. I torsdags träffade vi Jesper. Jesper Ek. VD på Roche Diabetes Care i Sverige och Finland. Vi träffades för att diskutera vad det är att leda och vad [...]

0