Sapiens kännetecken finns i organisationen

Människan har en unik förmåga till organisation. Vi kan nämligen välja att dela föreställningar med andra och samarbeta för att hålla föreställningarna levande. Människan är kort sagt sina [...]

Vikten av att samarbeta….

Efter ett par inspirerande seminarier kring grupputveckling och trender inom området. Här är några reflektioner….. Dels är det tydligt att fokus börjar skifta från individuell coaching till att [...]

Ny forskning kring GDQ

Christian Jacobsson, forskare på Göteborgs universitet och delägare i GDQ Associates, har redovisat ytterligare forskningsresultat kring användandet av GDQ (Group Development Questionnaire) och [...]