Är stora organisationer på utdöende?

Självstyre, holokrati, teal, team, cirklar. Termer, teorier och idéer är många, liksom dem som prövar. Och de nya sätten att organisera har någonting gemensamt – någon form av självstyre. Är de [...]

Innovativa rum – Del 4.

Eller. Att lära sig av framgångsrika misstag. I mitt senaste inlägg om innovativa rum skrev jag om friktion och betydelsen av att lära sig att både utnyttja och styra friktionen. Som i curling. [...]

Innovativa rum – Del 3.

Eller. Att skava sida mot sida. I mitt senaste inlägg om innovativa rum skrev jag om speed boats som testskott inom, vid sidan av eller utanför organisationen. Att några få testar, förfinar, [...]

Kollektiv intelligens överlägsen.

Hur väl samarbetar ni i din organisation? Säkert finns det vissa grupper som alltid åstadkommer resultat och andra som snarare skapar frustration. Skillnaden beror på hur väl gruppen klarar av [...]

Istället för en digital strategi

Alldeles riktigt belyser Dagens Industri ännu en gång bristen på kompetens i många styrelser. Nu senast föreslås Sara Örhvall till SEB:s styrelse, som i så fall äntligen får en digital profil på [...]

Innovativa rum – Del 2.

Eller. Att lära sig leva sida vid sida. Mitt senaste inlägg handlade om innovativa rum och om vikten av att synliggöra och lägga åt sidan de kulturella begränsningar och konventioner som formar [...]

Innovativa rum – Del 1.

Eller. Att lära sig att lägga åt sidan. I ett tidigare inlägg (Hur förenar vi digitalisering och design i nödvändig innovation?) lovade jag att komma tillbaka till hur man kan skapa en kultur där [...]