Sapiens kännetecken finns i organisationen

Människan har en unik förmåga till organisation. Vi kan nämligen välja att dela föreställningar med andra och samarbeta för att hålla föreställningarna levande. Människan är kort sagt sina [...]

Att organisera självstyrande team

Det finns inga chefer. Teamet har hela ansvaret för planering och genomförande. Alla arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tar ansvar för och utför alla arbetsuppgifter. Låter det som en [...]

Innovativa rum – Del 4.

Eller. Att lära sig av framgångsrika misstag. I mitt senaste inlägg om innovativa rum skrev jag om friktion och betydelsen av att lära sig att både utnyttja och styra friktionen. Som i curling. [...]

Kollektiv intelligens överlägsen.

Hur väl samarbetar ni i din organisation? Säkert finns det vissa grupper som alltid åstadkommer resultat och andra som snarare skapar frustration. Skillnaden beror på hur väl gruppen klarar av [...]

Innovativa rum – Del 2.

Eller. Att lära sig leva sida vid sida. Mitt senaste inlägg handlade om innovativa rum och om vikten av att synliggöra och lägga åt sidan de kulturella begränsningar och konventioner som formar [...]

Innovativa rum – Del 1.

Eller. Att lära sig att lägga åt sidan. I ett tidigare inlägg (Hur förenar vi digitalisering och design i nödvändig innovation?) lovade jag att komma tillbaka till hur man kan skapa en kultur där [...]

sida 1 av 2