Vikten av att samarbeta….

Efter ett par inspirerande seminarier kring grupputveckling och trender inom området. Här är några reflektioner….. Dels är det tydligt att fokus börjar skifta från individuell coaching till att [...]

0