Vad är syftet i ditt företag?

Om du skulle fråga någon av era medarbetare vad företagets syfte är, vad skulle du få för svar? Förhoppningsvis skulle medarbetarna berätta om sin tolkning av syftet och du får ungefär samma bild [...]

Psykosocial arbetsmiljö sämre än någonsin

Så läser vi det igen… Denna gång i ett pressmeddelande från Unionen som har genomfört en arbetsplatsundersökning i svenska företag och resultatet är alarmerande. Sjukskrivningstalen ökar och mest [...]