Vad är syftet i ditt företag?

Om du skulle fråga någon av era medarbetare vad företagets syfte är, vad skulle du få för svar? Förhoppningsvis skulle medarbetarna berätta om sin tolkning av syftet och du får ungefär samma bild [...]

0