Kollektiv intelligens överlägsen.

Hur väl samarbetar ni i din organisation? Säkert finns det vissa grupper som alltid åstadkommer resultat och andra som snarare skapar frustration. Skillnaden beror på hur väl gruppen klarar av [...]

Att leda utifrån mening

Del 1. Från meningslöst till meningsfullt. I torsdags träffade vi Jesper. Jesper Ek. VD på Roche Diabetes Care i Sverige och Finland. Vi träffades för att diskutera vad det är att leda och vad [...]