Sapiens kännetecken finns i organisationen

Människan har en unik förmåga till organisation. Vi kan nämligen välja att dela föreställningar med andra och samarbeta för att hålla föreställningarna levande. Människan är kort sagt sina [...]

Innovativa rum – Del 4.

Eller. Att lära sig av framgångsrika misstag. I mitt senaste inlägg om innovativa rum skrev jag om friktion och betydelsen av att lära sig att både utnyttja och styra friktionen. Som i curling. [...]

Psykosocial arbetsmiljö sämre än någonsin

Så läser vi det igen… Denna gång i ett pressmeddelande från Unionen som har genomfört en arbetsplatsundersökning i svenska företag och resultatet är alarmerande. Sjukskrivningstalen ökar och mest [...]

Värderingsstyrda företag är lönsammare

Ännu en studie som stöder det vi är övertygade om, nämligen att värderingsstyrda företag är lönsammare, har högre tillväxt och inte minst viktigt högre kundnöjdhet! Utmaningen, visar det sig i [...]