Teal

Något nytt är på väg att hända inom organisationsutveckling och det kommer att utmana våra sätt att tänka och arbeta med dessa frågor. Från olika håll börjar våra traditionella och ibland stelbenta hierarkier ifrågasättas och utmanas. På många sätt har dessa företag bidragit till mycket gott och skapat välfärd och tillväxt för både individer, företag och samhällen. MEN, mer och mer hörs röster om att det inte fungerar längre, människor blir utbrända, organisationerna är anorektiska, ohälsotalen stiger och företagen levererar inte samma tillväxt och resultat som tidigare.

De flesta företag har under den senaste 10-årsperioden gått igenom någon form av större förändring; omorganisering, uppköp, nedskärningar, centralisering, decentralisering, sammanslagningar etc. Allt för att hitta nya vägar fram i en snårig djungel, men kanske inte alltid med så framgångsrikt resultat.

Fredric Laloux, en tidigare konsult från McKinsey och coach åt många företagsledare, har utifrån den egna erfarenheten, under ett antal år undersökt vad som behöver hända för att företag ska bli väl utvecklade och långsiktigt hållbara. Ur hans forskning kom boken Reinventing Organizations.

Vad är Teal?

I boken beskriver han hur den mänskliga utvecklingen också har bidragit till att vi tagit olika steg i utvecklingen av organisationer och företag. Ifrån de traditionella företagen så har nästa steg tagits av ganska många företag där man arbetar utifrån ett "värdegrundstänk" och där medarbetarskapet är starkare i fokus. Han tar steget vidare till att identifiera ytterligare en typ av organisering av företag, som kanske inte är lika vanliga, men som baserar sig på vart vi kommit i vår mänskliga utveckling. Dessa organisationer kallar han för Teal-organisationer. 

Teal-organisationerna kännetecknas av att syfte och mission i företaget inte bara är till för ledningens arbete utan allt arbete utgår från detta. Medarbetarna ingår i självorganiserande och självstyrande team, där arbetsbeskrivningar saknas. Som medarbetare innehar man en roll, och man kan även ha flera roller. Organisationsstrukturen är inte fast utan flyter, ändras och anpassas utifrån de olika krav och förutsättningar som finns för att uppnå organisationens syfte. 

Det Laloux tyckte var intressant var, varför har dessa företag, som är både intressanta att lära av och dessutom är väldigt framgångsrika, inte studerats tidigare? Troligtvis är svaret att dessa företag upplevs som så annorlunda att det helt enkelt inte anses intressant att studera dem utifrån dagens managementperspektiv. 

Lalux´s bok har fått ett enormt gensvar över hela världen och ett globalt nätverk, Teal for Teal, startades i våras för att bidra till att sprida dessa teorier och metoder, allt på frivillig basis i enlighet med teorierna kring Teal-organisationer.

Leading Business har fått förmånen att bli representanter för Teal for Teal. 

Vad skiljer Teal och Syftesdrivna organisationer?

I båda typer av organisationer så finns det ett tydligt syfte formulerat som fungerar som en ledstjärna för organisationen. Genom syftet kan sedan en strategi utformas som vägleder oss i vårt beslutsfattande. 

Skillnaden som vi ser det är att i Teal-organisationer har vi tagit organisations och ledarskapsfrågorna längre än vad som kanske görs i en syftesdriven organisation. I Teal-organisationen har man ett tydligt självstyre och cheferna finns inte längre kvar. Ett ledarskap finns men det tas av samtlig personal beroende på vilka frågor det handlar om. Självledarskapet är tydligt artikulerat och arbetas aktivt med i Teal. 

I en syftesdriven organisation så kan cheferna finnas kvar, det är inte ett självändamål att bli självorganiserande i denna organisationsform. Utvecklingen kan gå åt detta håll på sikt när vi arbetar med det individuella syftet hos var och en i organisationen. Det kan skapa en enorm kraft och engagemang hos var och en som kan bidra till att utvecklingen kan gå mot Teal och självorganisering.