Heléne ÄhlbergPartner & Senior konsult

Heléne är partner och seniorkonsult hos Leading Business. Hon har 13 års erfarenhet från att leda och driva ledningsgrupps-utveckling, organisations- och verksamhetsutveckling och förändringsprojekt. Hon har erfarenhet från både privat och offentlig sektor, och har arbetat i branscher såsom bank och finans, IT och revision.Heléne har arbetat med frågeställningar inom utveckling, förändring och processledning i såväl strategiska rådgivande roller som mer operativa stödjande roller i små och stora organisationer.

Hon har haft rådgivande och coachande roller till personer i ledande befattningar och till ledningsgrupper under kritiska förändringsinitiativ.

Hon har praktisk erfarenhet av förändringsledning och processtöd. Genom sina olika typer av uppdrag har hon en mycket god förmåga att arbeta fram och förankra förslag hos många olika typer av intressenter i en organisation. Genom att kombinera egenskaper som engagemang, ödmjukhet, resultat-fokus och lyhördhet tillsammans med en förmåga att hantera både olika typer av chefer och medarbetare samt god kommunikationsförmåga så levererar hon mycket goda resultat i kunduppdragen. Heléne har en god teoretisk och praktisk kunskap om processledning, reflekterande processer, ledarskapsteorier och kommunikation.

Heléne är utbildad civilekonom och har en masters i Redovisning samt Diplomerad Organisationskonsult från Humanova. Hon är även certifierad som både CTT konsult och Wallbreakers facilitator.