Vårt erbjudande

Leading Business samarbetar med dig som kund för att utveckla en progressiv och flexibel organisation med en målstyrd kultur där medarbetare bidrar och växer.

Detta resulterar i en arbetsmiljö där alla vill bidra, känner meningsfullhet och utvecklas både i sin yrkesroll och som människa. Tillsammans skapar vi en engagerad arbetsmiljö och ett större positivt resultat för verksamheten.

marvin-meyer-zdsfrjoxthy-unsplash

Purpose Expedition – hjärtat i framtidens organisation

En organisations purpose är så mycket mer än dess vision, affärsidé eller mission. Det är inte en trend, ett koncept eller en tagline. Purpose är den fundamentala anledningen till att organisationen existerar. Det är inte svaret på VAD ni gör, dvs. era tjänster eller produkter. Det svarar snarare på frågan; VARFÖR ert arbete är viktigt? Hur kan ni konkret bidra till att göra skillnad i världen?

Jag hjälper er att definiera er organisations purpose och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert purpose. Ert purpose bidrar till tydlighet, autenticitet och bidrar till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

 • Onboarding för ledningsgruppen
 • Ökad insikt om ert nuläge
 • Skapa ett förankrat syfte
 • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
 • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete
jon-flobrant-lrschvh1mhs-unsplash

Purpose Journey – från hierarki till självstyre

Resan fortsätter efter att ha definierat syftet för organisationen. Ni börjar nu att agera utifrån ert syfte. Då behöver ni utveckla en kultur som stöder ert syfte. Ni utvecklar ett syftesdrivet ledarskap som bygger på en coachande ledarstil. Alla organisationer kanske inte väljer att ta bort cheferna, däremot behövs ofta en annan ledarstil. Alla i verksamheten får en gemensam ”verktygslåda” för att kunna kommunicera, ge feedback och tillsammans skapa team som kan samverka på ett optimalt sätt.

Ni definierar besluts- och rådgivningsprocesser som stöder en platt och syftesstyrd organisation. Mandat och ansvar distribueras ut till där det bäst är lämpat i organisationen.

Fokusområden:

 • Gemensamma värderingar
 • Coachande ledarskap
 • Kommunikation och feedback
 • Skapa högpresterande team
 • Besluts- och rådgivningsprocesser
 • Ansvar ger energi
chang-duong-sj0imtq_z4w-unsplash

Purpose Performance – en attraktiv arbetsgivare

Ni är på god väg att skapa en självstyrande organisation. Sista etappen inleder ni med att uppdatera era interna strukturer och processer så att de blir bättre anpassade för den dynamiska organisation ni är på väg att skapa. Ni etablerar mötesforum och strukturer som bättre möter de behov av information och delaktighet som kan finnas i organisationen.

Utvecklandet av en syftesstyrd kultur fortsätter också. Ni får verktyg för att på ett bra och effektivt sätt kunna hantera eventuella konflikter som kan uppstå.  En viktig del i att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden är att kunna erbjuda personlig utveckling för alla medarbetare. Ett mycket bra sätt att göra det är genom peer to peer-coaching, detta utvecklas i denna etapp.

Yngre medarbetare ställer tydliga krav på att organisationer ska ha ett tydligt syfte för att de ska välja att arbeta på organisationen.För att därför vara en attraktiv arbetsgivare behöver ni ha en rekryterings- och onboardingprocess som tydligt skapar förutsättningar och kommunicerar hur ni lever ert syfte.

Fokusområden:

 • En attraktiv arbetsgivare
 • Interna strukturer och processer
 • Peer to peer coaching
 • Konflikthanteringsmetoder
 • Mötesstrukturer
 • Rekrytering och onboarding
Tjänster

Purpose Explorer – hitta din inre ledare

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att behålla motivation och handlingskraft kan du ibland behöva en utomstående samtalspartner som kan bidra med nya perspektiv och förhållningssätt.

För att du som ledare ska kunna hålla motivation uppe  och få kraft i ledarrollen så behöver du ha arbetat med dig själv på djupet. För att mogna som människa är det nödvändigt att ha bearbetat dina erfarenheter i livet och få en förståelse för hur de påverkat dig. Genom att göra detta kan du också få en större förståelse för andra människors känslomässiga erfarenheter och därigenom kunna bli en mer äkta ledare. Du kan aldrig leda en människa eller organisation längre än vad du har tagit dig själv i din personliga utveckling.

0
Share This