Vad är syftet i ditt företag?

Om du skulle fråga någon av era medarbetare vad företagets syfte är, vad skulle du få för svar?

Förhoppningsvis skulle medarbetarna berätta om sin tolkning av syftet och du får ungefär samma bild oavsett vem du frågar. Dessvärre är det nog inte så särskilt ofta. Syftet, eller missionen, för en ganska undanskymd tillvaro i många organisationer men skulle kunna spela en mycket viktig roll i att bygga ett välmående företag.

Våra medarbetare behöver en ledstjärna för att känna glädje, engagemang och motivation. Företag behöver bygga en värdegrund som utgår från ett levande och tydligt syfte.

Varför gör vi det här? Vad är vårt existensberättigande? Vad är det som får mig att en mulen måndagsmorgon i november tycka att det faktiskt är roligt att gå till jobbet? Vad är det för spår vi som företag vill lämna efter oss?

Detta är några frågor företagsledningen behöver ställa sig. Svaren utgör grunden till just vårt syfte i vårt företag.

Det behövs ett aktivt arbete med att skapa ett gemensamt syfte och hålla det levande. Jämför den klassiska bilden av mannen som står och hugger i ett stort klippblock och får frågan om vad han gör. Hugger han sten eller bygger han en katedral?

Författaren Daniel Pink har skrivit en hel del kring ämnet motivation. Hans tes är att vår motivation kommer mer och mer inifrån oss själva, och det gäller även på jobbet.

Det som enligt Pink motiverar människor är:

• att självständigt få styra över sitt liv,

• att få bli och känna sig duktig inom något område, och

• att få arbeta med något som känns meningsfullt, bidra till något som är större än sig själv.

Den sista punkten knyter tydligt an till syftet: När vi kan skapa det gemensamma syftet kan vi också få en hävstångseffekt i motivation och engagemang på arbetsplatsen.

I idrottsvärlden så pratar vi ofta om att till exempel en golfspelare har kommit i zonen, har hamnat i ett flow där allt bara flyter. Slagen sitter som de ska, birdies trillar in utan att golfspelaren direkt tänker på vad han/hon gör.

I företagsvärlden är syftet en del av parametrarna för att skapa flow på en arbetsplats. Nu är frågan: Hur tydligt är syftet i ert företag? Hur skapar ni flow?

I ett nästa inlägg kommer jag att ge lite tips på hur du kan arbeta mer konkret med ert syfte i företaget ….

0
Share This