Vad vi gör

Leading Business samarbetar med dig som kund för att utveckla en progressiv organisation med en målstyrd kultur där medarbetare bidrar och växer.

Detta resulterar i en miljö där alla vill bidra, känner meningsfullhet och utvecklas både i sin yrkesroll och som människa. Tillsammans skapar vi en engagerad arbetsmiljö och ett större positivt resultat för verksamheten.

Organisation

Jag brinner för att skapa, genomföra och stödja transformationsresor för verksamheter som vill växa och skapa framtidens organisationer. Dessa resor kan innehålla flera komponenter; utvärdering, utbildningar, coachning och workshops.

Min erfarenhet är att det mest effektiva sättet för att börja en utvecklingsresa är att hjälpa ledningen få insikt om nuläget i organisationen, utifrån det kan vi sedan utforma en utvecklingsresa tillsammans. En genomförd organisationsanalys ger tydliga och praktiska förslag på hur en utvecklingsplan kan se ut anpassad för just ditt företag.

Purpose Experience – hjärtat i framtidens organisation

En organisations purpose är så mycket mer än dess vision, affärsidé eller mission. Det är inte en trend, ett koncept eller en tagline. Purpose är den fundamentala anledningen till att organisationen existerar. Det är inte svaret på VAD ni gör, dvs. era tjänster eller produkter. Det svarar snarare på frågan; VARFÖR ert arbete är viktigt? Hur kan ni konkret bidra till att göra skillnad i världen?

Jag hjälper er att definiera er organisations purpose och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert purpose. Ert purpose bidrar till tydlighet, autenticitet och bidrar till att ni alla arbetar åt samma håll.

Purpose Explorer – hitta din inre ledare

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att behålla motivation och handlingskraft kan du ibland behöva en utomstående samtalspartner som kan bidra med nya perspektiv och förhållningssätt.

För att du som ledare ska kunna hålla motivation uppe  och få kraft i ledarrollen så behöver du ha arbetat med dig själv på djupet. För att mogna som människa är det nödvändigt att ha bearbetat dina erfarenheter i livet och få en förståelse för hur de påverkat dig. Genom att göra detta kan du också få en större förståelse för andra människors känslomässiga erfarenheter och därigenom kunna bli en mer äkta ledare. Du kan aldrig leda en människa eller organisation längre än vad du har tagit dig själv i din personliga utveckling.

0
Share This