Vad vi gör

Leading Business transformerar människor och organisationer in i framtiden genom att skräddarsy hållbara lösningar utefter dina förutsättningar. Detta gör vi utifrån två perspektiv – Organisation och Människa.

Ledningsgrupper

Vi hjälper ledningsgrupper att blir effektivare. Vårt arbete med ledningsgrupper och andra arbetsgrupper utgår från gruppdynamiska metoder med fokus på utveckling av gruppen. Genom analys och stöd bidrar vi till att öka förståelse, samverkan och effektivitet i ledningsgruppens arbete.

Framför allt är vi övertygade om att kraften i samarbetet mellan människor är en förutsättning för att nå mål och visioner!

Hitta din inre ledare – coachning

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att behålla motivation och handlingskraft kan man ibland behöva en utomstående samtalspartner som kan bidra med nya perspektiv och förhållningssätt.

För att vi som ledare ska kunna skapa framtidens organisationer så behöver vi ha arbetat med oss själva på djupet. Att vi har vågat titta på vad vi har med oss i vår ryggsäck i termer av känslomässiga upplevelser. För att mogna som människa är det nödvändigt att ha bearbetat våra erfarenheter i livet och få en förståelse för hur de påverkat oss. Genom att göra detta kan vi också få en större förståelse för andra människors känslomässiga erfarenheter och därigenom kunna bli en mer äkta ledare. Vi kan aldrig föra en människa eller organisation längre än vad vi har tagit oss själva i vår personliga utveckling.

Purpose is the touch ID to the heart

En organisations purpose är så mycket mer än dess vision, affärsidé eller mission. Det är inte en trend, ett koncept eller en tagline. Purpose är den fundamentala anledningen till att organisationen existerar. Det är inte svaret på VAD ni gör, dvs. era tjänster eller produkter. Det svarar snarare på frågan; VARFÖR ert arbete är viktigt? Hur kan ni konkret bidra till att göra skillnad i världen?

Vi på iSOUL-Leading Business hjälper er att definiera er organisations purpose. Tillsammans med ledningsgruppen eller hela organisationen arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert purpose. Ert purpose bidrar till tydlighet, autenticitet och bidrar till att ni alla arbetar åt samma håll.

Share This