Vad vi gör

Leading Business transformerar människor och organisationer in i framtiden genom att skräddarsy hållbara lösningar utefter dina förutsättningar. Detta gör vi utifrån två perspektiv – Organisation och Människa.

Organisation

Vi brinner för att skapa, genomföra och stödja transformationsresor för verksamheter som vill växa och skapa framtidens organisationer. Dessa resor kan innehålla flera komponenter; utvärdering, utbildningar, coachning och workshops.

Vår erfarenhet är att det mest effektiva sättet för att börja en utvecklingsresa är att hjälpa organisationer att förstå var de står och utforma sin resa tillsammans med dem. Vår organisationsanalys ger tydliga och genomförbara förslag på hur en utvecklingsplan kan se ut anpassad för just ditt företag.

Purpose Experience – hjärtat i framtidens organisation

En organisations purpose är så mycket mer än dess vision, affärsidé eller mission. Det är inte en trend, ett koncept eller en tagline. Purpose är den fundamentala anledningen till att organisationen existerar. Det är inte svaret på VAD ni gör, dvs. era tjänster eller produkter. Det svarar snarare på frågan; VARFÖR ert arbete är viktigt? Hur kan ni konkret bidra till att göra skillnad i världen?

Vi på Leading Business hjälper er att definiera er organisations purpose. Tillsammans  arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert purpose. Ert purpose bidrar till tydlighet, autenticitet och bidrar till att ni alla arbetar åt samma håll.

Purpose Explorer – hitta din inre ledare

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att behålla motivation och handlingskraft kan man ibland behöva en utomstående samtalspartner som kan bidra med nya perspektiv och förhållningssätt.

För att vi som ledare ska kunna skapa framtidens organisationer så behöver vi ha arbetat med oss själva på djupet. För att mogna som människa är det nödvändigt att ha bearbetat våra erfarenheter i livet och få en förståelse för hur de påverkat oss. Genom att göra detta kan vi också få en större förståelse för andra människors känslomässiga erfarenheter och därigenom kunna bli en mer äkta ledare. Vi kan aldrig föra en människa eller organisation längre än vad vi har tagit oss själva i vår personliga utveckling.

Share This