Våra tjänster inom organisation och ledarskap


Vi finns för er!

Vill du skapa en attraktiv och lönsam organisation genom att utveckla ert syfte? Då har du kommit rätt! Leading Business har flera tjänster inom organisation och ledarskap som ger resultat och skapar en syftesdriven organisation.


Leading Business samarbetar med dig som kund för att utveckla en progressiv organisation med en syftesdriven kultur där medarbetare bidrar och växer.


Detta resulterar i en miljö där alla vill bidra, känner meningsfullhet och utvecklas både i sin yrkesroll och som människa.

 

Tillsammans skapar vi en engagerad arbetsmiljö och ett större positivt resultat för verksamheten.


Leading Business utgår från Stockholm men arbetar över hela Sverige. Just nu sker mycket av arbetet digitalt på distans men vi ses gärna fysiskt så fort vi kan!

Föreläsningar/workshop

Är ni nyfikna och vill veta mer?

Ett första steg kan vara att boka en inspirations-föreläsning eller en workshop för er ledningsgrupp eller företag.

Längre konsultinsatser

Vi stödjer er i er transformation till att bli en syftesdriven organisation. Insatserna kan handla om att fungera som rådgivare till ledningsgruppen i ert förändringsarbete till att mer aktivt gå in och driva implementeringsarbetet.

Olika nivåer av insatser beskrivs nedan. 

Arvodering kan ske antingen genom ett paketpris alternativt abonnemang med en månadsbetalning för insatsen. 


Purpose Expedition

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Enter your text here...

Purpose Journey

Resan fortsätter efter att ha definierat syftet för organisationen. Ni börjar nu att agera utifrån ert syfte. Då behöver ni utveckla en kultur som stöder ert syfte. Ni utvecklar ett syftesdrivet ledarskap som bygger på en coachande ledarstil. 


Purpose Performance

Ni är på god väg att skapa en självstyrande organisation. Sista etappen inleder ni med att uppdatera era interna strukturer och processer så att de blir bättre anpassade för den dynamiska organisation ni är på väg att skapa. Purpose Explorer

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att du som ledare ska kunna hålla motivation uppe och få kraft i ledarrollen så behöver du ha arbetat med dig själv på djupet.