fbpx

Abonnemang och priser

Våra abonnemang och priser

Våra priser för ledarskapsutveckling och coaching för ledare och ledningsgrupper i Stockholm. Betala i takt med framstegen. För att ge er chansen att få kontroll på ekonomin under utvecklingsperioden erbjuder vi abonnemang. Priset gäller per månad.

PURPOSE EXPEDITION

SYFTE GER ÖKAT ENGAGEMANG

 • Onboarding för ledningsgruppen
 • Öad insikt om ert nuläge
 • Skapa ett förankrat syfte
 • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
 • Löpande stöd i ert utvecklings-arbete

15 000 SEK/månad

PURPOSE PERFORMANCE

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Allt i Purpose Journey plus:

 • En attraktiv arbetsgivare
 • Interna strukturer och processer
 • Peer to peer coaching
 • Konflikthanteringsmetoder
 • Mötesstrukturer
 • Rekrytering och onboarding

+15 000 SEK/månad

Så här går det till

För att starta er syftesresa så köper ni abonnemanget, Purpose Expedition, för 15 000 kronor i månaden. Då går ni mycket av jobbet själva men vi ger er löpande stöd och råd. Ni kan då avropa 10 timmar per månad.
När ni sedan känner att ni behöver mer stöd eller vill göra resan snabbare så kan ni köpa till mer stöd genom nästa steg i abonnemanget, Purpose Journey. Då tillkommer ytterligare 15 000 kronor i månaden, så totalt blir kostnaden 30 000 kronor per månad.
För ytterligare stöd finns nästa steg i abonnemanget, Purpose Performance, för totalt 45 000 kronor per månad. Här är vi inne aktivt och hjälper er att driva olika utvecklingsaktiviteter.
Abonnemanget löper i minst 3 månader.

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}