Våra abonnemang och priser

Våra priser för ledarskapsutveckling och coaching för ledare och ledningsgrupper i Stockholm. Betala i takt med framstegen. För att ge er chansen att få kontroll på ekonomin under utvecklingsperioden erbjuder vi abonnemang. Priset gäller per månad.

PURPOSE EXPEDITION

SYFTE GER ÖKAT ENGAGEMANG

 • Onboarding för ledningsgruppen
 • Ökad insikt om ert nuläge
 • Skapa ett förankrat syfte
 • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
 • Löpande stöd i ert utvecklings-arbete

15 000 SEK

PURPOSE PERFORMANCE

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Allt i Purpose Journey plus:

 • En attraktiv arbetsgivare
 • Interna strukturer och processer
 • Peer to peer coaching
 • Konflikthanteringsmetoder
 • Mötesstrukturer
 • Rekrytering och onboarding

15 000 SEK

Så här går det till

För att starta er syftesresa så köper ni abonnemanget, Purpose Expedition, för 15 000 kronor i månaden. Då gör ni mycket av jobbet själva men vi ger er löpande stöd och råd.
När ni sedan känner att ni behöver mer stöd eller vill göra resan snabbare så kan ni köpa till mer stöd genom nästa steg i abonnemanget, Purpose Journey. Då tillkommer ytterligare 15 000 kronor i månaden, så totalt blir kostnaden 30 000 kronor per månad.
För ytterligare stöd finns nästa steg i abonnemanget, Purpose Performance, för totalt 45 000 kronor per månad. Här är vi inne aktivt och hjälper er att driva olika utvecklingsaktiviteter.
Abonnemanget löper i minst 3 månader.

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet