fbpx

Föreläsningar och workshops inom Teal, organisation och ledarskap 

Är ni redo att komma igång?

Ett första steg för att börja en transformation kan vara att boka en inspirationsföreläsning eller en workshop för er ledningsgrupp eller företag.  Vi erbjuder er både föreläsningar och workshops för att öka er kompetens och skapa en gemensam utgångspunkt.

Inspirationsföreläsning:

Skräddarsys utifrån era behov

Exempel på teman:

- Vad är Teal?

- Syftesdrivna organisationer - vad är det?

- Effekter i Teal-organisationer


Tidsåtgång: cirka 1,5-2 timmar inklusive frågestund.

Målgrupp: Varierar från ledningsgrupp till hela organisationen beroende på syftet med föreläsningen.

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:
Hur startar vi en TEAL-process?

Syfte: Ge möjligheter att diskutera vad effekterna kan bli av att skapa en TEAL-organisation samt att skapa en gemensam bild av vad som krävs för att lyckas.

Tidsåtgång: Cirka 3 timmar. 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:

Skapa en gemensam utgångspunkt

Syfte: Skapa en gemensam bild av ert utgångsläge. Vilka styrkor och utmaningar har er organisation idag? Vad skulle ni vinna på att ha ett tydligt förankrat syfte? 

Tidsåtgång: Cirka 3 timmar. 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:

Hur utvecklar vi engagemang och viljan att ta ansvar?

Syfte: Ge möjligheter att diskutera vad som krävs för att skapa engagemang. Vilka hinder och begränsningar har vi? Hur kan vi hantera dessa? Framtagande av handlingsplan.

Tidsåtgång: Cirka 3-4 timmar 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:
Hur kan vi öka samarbetsvilja och tillit?

Syfte: Att skapa en gemensam bild av vad som hindrar samarbete. Diskussion kring möjligheter för att utveckla samarbete. Framtagande av handlingsplan.

Tidsåtgång: Cirka 3-4 timmar. 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:

Hur kan vi minska byråkratin och bli mer adaptiva?

Syfte: Diskussion kring hur man kan skapa mer transparens, flexibilitet i processer och strukturer. Vilka möjligheter kan det skapa? Vad behöver ni göra? Framtagande av handlingsplan.

Tidsåtgång: Cirka 3-4 timmar. 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Hjärtat i framtidens organisation

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

  • Onboarding för ledningsgruppen
  • Ökad insikt om ert nuläge
  • Skapa ett förankrat syfte
  • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
  • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete

"Tillsammans med Helene och Jessica så utforskade vi på Decuria TEAL under 3 timmar. Denna workshop fick oss att landa i en gemensam plattform om hur TEAL beskrivs utifrån dess huvudprinciper. Genom sinnen och diskussion fick vi också möjligheten att fördjupa oss i vad det innebär för oss. Mycket givande & inspirerande, kan varmt rekommendera Helene och Jessica 😊"


Hanna Jokimaa VD, Decuria

Leading Business utgår från Stockholm men arbetar över hela Sverige. Just nu sker mycket av arbetet digitalt på distans men vi ses gärna fysiskt så fort vi kan!