fbpx

Föreläsningar och workshops

Föreläsningar och workshops inom Teal, organisation och ledarskap 

Är ni redo att komma igång?

Ett första steg för att börja en transformation kan vara att boka en inspirationsföreläsning eller en workshop för er ledningsgrupp eller företag.  Vi erbjuder er både föreläsningar och workshops för att öka er kompetens och skapa en gemensam utgångspunkt.

Inspirationsföreläsning:

Skräddarsys utifrån era behov

Exempel på teman:

- Vad är Teal?

- Syftesdrivna organisationer - vad är det?

- Effekter i Teal-organisationerTidsåtgång: cirka 1,5-2 timmar inklusive frågestund.

Målgrupp: Varierar från ledningsgrupp till hela organisationen beroende på syftet med föreläsningen.

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:
Hur startar vi en TEAL-process?

Syfte: Ge möjligheter att diskutera vad effekterna kan bli av att skapa en TEAL-organisation samt att skapa en gemensam bild av vad som krävs för att lyckas.

Tidsåtgång: Cirka 3 timmar. 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information


Workshop:

Skapa en gemensam utgångspunkt

Syfte: Skapa en gemensam bild av ert utgångsläge. Vilka styrkor och utmaningar har er organisation idag? Vad skulle ni vinna på att ha ett tydligt förankrat syfte? 


Tidsåtgång: Cirka 3 timmar. 

Mågrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:

Hur utvecklar vi engagemang och viljan att ta ansvar?

Syfte: Ge möjligheter att diskutera vad som krävs för att skapa engagemang. Vilka hinder och begränsningar har vi? Hur kan vi hantera dessa? Framtagande av handlingsplan.

Tidsåtgång: Cirka 3-4 timmar 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:
Hur kan vi öka samarbetsvilja och tillit?

Syfte: Att skapa en gemensam bild av vad som hindrar samarbete. Diskussion kring möjligheter för att utveckla samarbete. Framtagande av handlingsplan.

Tidsåtgång: Cirka 3-4 timmar. 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

Workshop:

Hur kan vi öka flexibiliteten och bli mer adaptiva?

Syfte: Diskussion kring hur man kan skapa mer transparens, flexibilitet i processer och strukturer. Vilka möjligheter kan det skapa? Vad behöver ni göra? Framtagande av handlingsplan.

Tidsåtgång: Cirka 3-4 timmar. 

Målgrupp: Ledningsgrupp eller andra beslutsfattare

Plats: Digitalt eller fysiskt möte

Kontakta oss för mer information

"


Vilken härlig, insiktsfull och energigivande föreläsare Heléne är. När hon talade på vår inspirationskväll "Från AGIL till TEAL - om framtidens syftesdrivna organisationer" skapade hon ett stort engagemang för frågeställningarna samtidigt som vi fick många nya infallsvinklar att tänka på. För oss var balansen mellan föreläsning och diskussion viktigt och Heléne hanterade den perfekt. Hon brinner verkligen för sitt område att skapa framtidens arbetsplatser med högre engagemang, arbetsglädje och lönsamhet. Helénes budskap är mycket angeläget och hon levererar stort värde. 'Jag ger henne mina varmaste rekommendationer.


Anna Cederquist

Brejn Alliance

"


Helene is incredibly professional and inspiring at the same time. She has the ability to package and present a deep and complex theme and yet communicate it in a pedagogical way, making even those not familiar with teal and purposeful leadership access and understand it at core level. Helene’s passion for the subject feels empowering and authentic. Thank you Helene for a great seminar and presentation. Let’s hope the shift towards purposeful organizations will accelerate even faster!


Lotta Domonkos

Business Development
Seavus

"


Teal organization is a daring endeavor and raise a lot of questions. The French-Swedish Business Network was lucky to have Helene presenting what is a teal organization, how to achieve it and why. It gave our member companies food for thought and apprehend a new way of Leadership and enterprise culture. You want to address this topic? I highly recommend Helene!


Romain Prioux

Managing Director

Chamber of Commerce France Sweden

"


"Tillsammans med Helene och Jessica så utforskade vi på Decuria TEAL under 3 timmar. Denna workshop fick oss att landa i en gemensam plattform om hur TEAL beskrivs utifrån dess huvudprinciper. Genom sinnen och diskussion fick vi också möjligheten att fördjupa oss i vad det innebär för oss. Mycket givande & inspirerande, kan varmt rekommendera Helene och Jessica "


Hanna Jokimaa

VD, Decuria

"


Helene höll i februari 2020 en mycket uppskattad inspirationsföreläsning för Visolits ledningsgrupp och HR-team. På ett inspirerande och pedagogiskt sätt berättade Helene om värdet av att bygga en purpose driven organisation och vilka ingredienser och förutsättningar som måste finnas och utvecklas. Det blev många intressanta diskussioner och findings som definitivt gav ett stort avtryck för hur Visolit framöver kommer utvecklas! Tack Helene! 


Jenny Nilzén

Head of People & Culture
Visolit AB

"


Helene höll en uppskattad lunchföreläsning hos oss om syftesdrivna organisationer. Många deltagare stannade kvar efteråt och ställde frågor och var nyfikna. Super stort tack till Helene som ville komma och dela med sig av sin kunskap och inspirera våra medlemmar.


Oskar Malm Wiklund

Norrsken

"


Heléne höll en väldigt inspirerande föreläsning om det inre ledarskapet för Nacka Värmdö Frukostakademi. Med engagemang, värme och stor kunskap inom området förmedlade hon budskapet om hur viktigt ledarskapet är för att skapa hållbara organisationer som är rustade för att möta framtidens utmaningar. 


Claes Hydén

Frukostakademin

Nacka Värmdö


"


Jag kan varmt rekommendera Helene´s föreläsningar om syftesdrivet ledarskap. För mig har detta blivit ett viktigt redskap att utveckla både mig själv och de organisationer som jag är aktiv i.


Anders Karlsson

Affärsområdeschef
Reaxcer AB

Hjärtat i framtidens organisation

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

  • Onboarding för ledningsgruppen
  • Ökad insikt om ert nuläge
  • Skapa ett förankrat syfte
  • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
  • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}