Föreläsningar och workshops

Är ni redo att komma igång?

Ett första steg för att börja en transformation kan vara att boka en inspirationsföreläsning eller en workshop för er ledningsgrupp eller företag. 

Inspirationsföreläsning

Exempel på innehåll i en föreläsning:

 • Vad är Teal?
 • Syftesdrivna organisationer - vad är det?
 • Varför nu?
 • Omvärldsspaning/Trender
 • Progressiva organisationer / Syftesdrivna organisationer
 • Vad säger forskningen?
 • Effekter i Teal-organisationer

En föreläsning tar cirka 1 timme.

Workshop: Hur gör vi då?

Exempel på innehåll:

 • Föreläsning
 • Interaktiva övningar: Vad innebär de tre perspektiven; syfte, helhet och självstyre?
 • Konkreta och praktiska exempel på hur andra har gjort
 • Typiska Teal-processer, hur kan de se ut?
 • Hierarkier, strukturer och roller i Teal, finns de?
 • Vad tar vi med oss från dessa diskussioner?

En workshop tar mellan 2,5-3 timmar. Innehållet i workshopen skräddarsys efter era önskemål.

Workshop: Hur startar vi en process i vår organisation?

Exempel på innehåll:

 • Föreläsning
 • Vilka möjligheter ser ni i att implementera en TEAL-process?
 • Vad ser ni för utmaningar?
 • Hur får jag med mig min organisation i en TEAL-process?
 • Vad vill vi behålla?
 • Vad begränsar oss i dag?

En workshop tar mellan 2,5-3 timmar. Innehållet i workshopen skräddarsys efter era önskemål.


Hjärtat i framtidens organisation

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

 • Onboarding för ledningsgruppen
 • Ökad insikt om ert nuläge
 • Skapa ett förankrat syfte
 • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
 • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete

"Tillsammans med Helene och Jessica så utforskade vi på Decuria TEAL under 3 timmar. Denna workshop fick oss att landa i en gemensam plattform om hur TEAL beskrivs utifrån dess huvudprinciper. Genom sinnen och diskussion fick vi också möjligheten att fördjupa oss i vad det innebär för oss. Mycket givande & inspirerande, kan varmt rekommendera Helene och Jessica 😊"


Hanna Jokimaa VD, Decuria