fbpx

Hur lever vi syftet i organisationen

Purpose Expedition - Aktivera er organisations syfte

Vad är ett syfte?

En organisations syfte, purpose, är så mycket mer än dess vision, affärsidé eller mission. Det är inte en trend, ett koncept eller en tagline. Syftet är den fundamentala anledningen till att organisationen existerar!
Det är inte svaret på VAD ni gör, dvs. era tjänster eller produkter. Det svarar snarare på frågorna: VARFÖR är ert arbete viktigt? Hur kan ni konkret bidra till att göa skillnad i världen? Vad är ert existensberättigande?


Leading Business hjälper er att hitta organisationens syfte och att aktivera det i verksamheten.

Vill du veta hur syftesdrivet ni arbetar idag?
Gör vårt enkla och snabba test 

Varför ska vi definiera vårt syfte?

Organisationens purpose är inspirerande och engagerande, både för medarbetare och kunder. Det är det som gör att en duktig medarbetare vill arbeta hos er eller att en kund väljer att köpa just era produkter, de ser att ni bidrar till något större än "bara" att tjäna pengar och skapa vinster för ägarna. Med ett tydligt purpose kan vi skapa hållbara organisationer.

Ert purpose kommer att styra och påverka allt ni gör, på ett positivt sätt!

Vad säger studierna?

Många företag har utmaningar vad gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Global forskning visar att purpose leder till högre arbetstillfredsställelse och en bättre transformations- och innovationsförmåga. (EY; The business case for purpose)

Forskning från Harvard visar också på att purpose bidrar till högre prestation som i sin tur bidrar till bättre lönsamhet och högre aktiekurser. (Harvard; Corporate Purpose and Financial Performance, 2018)

En global undersökning av 474 högre chefer konstaterade att även om det finns nästan enhällighet  kring värdet av purpose för att höja prestationsförmågan, så är det mindre än hälften av de tillfrågade som svarade att deras företag faktiskt har skapat en stark känsla av syfte och använder det som ett sätt för att fatta beslut och stärka motivationen. Endast ett fåtal företag verkar ha förankrat sitt syfte i organisationen till en punkt där de kan skörda sin fulla potential.  (EY;  The business case for purpose)


Hur hänger organisationens syfte ihop med strategin? 

Ett viktigt steg för att implementera sitt syfte i organisationen, är att ta in frågan som en integrerad del i era löpande strategidiskussioner. Vi menar att syftesfrågan ska styra diskussionen och förankras i en vision om en önskad framtidsbild. Det gör att man kan få ner syftet till något tydligt och operativt.

Utifrån framtidsbilden kan ni som vanligt arbeta fram era strategier och steg för steg förverkliga både syfte och vision.
I slutändan handlar det om att göra en översyn av organisationens strukturer och värderingar, för att säkerställa att de hänger ihop med strategierna.

Vi erbjuder både inspirationsföreläsningar och workshops för att ta det första stegen till att bli ett syftesstyrt företag!

Vad är Purpose Expedition

Hjärtat i framtidens organisation

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

  • Onboarding för ledningsgruppen
  • Ökad insikt om ert nuläge
  • Skapa ett förankrat syfte
  • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
  • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete

Hjärtat i framtidens organisation

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

  • Onboarding för ledningsgruppen
  • Ökad insikt om ert nuläge
  • Skapa ett förankrat syfte
  • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
  • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}