Purpose Explorer - Utforska ditt personliga syfte

Konsten att hitta sin inre ledare

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att du som ledare ska kunna hålla motivation uppe och få kraft i ledarrollen så behöver du ha arbetat med dig själv på djupet. För att mogna som människa är det nödvändigt att ha bearbetat dina erfarenheter i livet och få en förståelse för hur de påverkat dig. Genom att göra det kan du också få en större förståelse för andra människors känslomässiga erfarenheter och därigenom kunna bli en mer äkta ledare. Du kan aldrig leda en människa eller organisation längre än vad du har tagit dig själv i din personliga utveckling.

För att göra detta utforskande kan du behöva en utomstående samtalspartner som bidrar med nya perspektiv och förhållningssätt.

Vad innebär Purpose Explorer

Vi står inför ett paradigmskifte vad gäller framtidens ledarskap och hur vi organiserar våra verksamheter. Ledarskapet kommer att präglas av autenticitet, dvs att du som ledare vågar vara äkta i din ledarroll. Vad menas med det? Jo, att du vågar visa mer av dig själv, inte bara gå in i en roll som chef. Ditt professionella jag vävs allt mer ihop med ditt privata jag. Det öppnar för att vi kan vara oss själva och därigenom också bli tryggare i vår ledarroll.

I coachningen utgår vi från ditt personliga syfte, ditt eget purpose. Att hitta sitt personliga syfte, att få en djupare förståelse för vad som gör mig lycklig och hur jag kan bli mitt bästa jag, är oerhört viktigt för oss som människor.  När du har ett tydligt syfte så har du en referenspunkt för allt du gör framöver. Du kommer att kunna göra mer tydliga val för ditt företag, din karriär och ditt liv. Du kommer att kunna inspirera andra genom att vara en mer autentisk ledare.

Transformativ coaching

Jag arbetar intuitivt i en kombination med traditionell coachning och psykosyntesterapi.  Jag hjälper till att synliggöra hinder, och tillsammans tar vi bort det som står i vägen för att du ska kunna göra en förflyttning och få den personliga utveckling du önskar. Det innebär också att jag kommer att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och dina handlingar för en hållbar utveckling.

Intuitiv coaching går mycket djupare in i källan till ett problem eller en utmaning än traditionell coaching. Det gör att du inser, vem du är i din kärna som person, vilket leder dig till att upptäcka ditt syfte i livet. Ditt syfte kommer att kunna hjälpa dig hitta en ny meningsfullhet, det kommer att bli enklare för dig att veta att du är på rätt väg och skapa mer glädje för dig i livet, både professionellt och privat.

Med min tidigare erfarenhet som managementkonsult kan jag även vara bollplank för dig i olika organisatoriska utmaningar. Under coachingsprocessen så möter jag dig där du befinner dig och vi inleder alltid samtalen med att diskutera nuläget för att stämma av var du befinner dig och vad ditt behov är just vid detta samtal.

Vanligtvis så ser ett coachningsupplägg ut som följer:

  • 1–2 träffar i månaden
  • Tillgänglighet via mail eller skype däremellan
  • Processen löper under 6 månader eller mer vid behov

KUNDERNAS EGNA ORD...

"Jag kan varmt rekommendera att anlita Helene som ledarskapscoach. Jag hade förmånen att bli coachad av Helene under fem sessioner med fokus att definiera och formulera mitt eget syfte för mig som ledare och att bli mer autentisk i min ledarroll. Vi hittade snabbt varandra och fick en mycket bra och givande dialog och detta trots att all utbildning skedde över Teams. Utbildningen gav mig nya perspektiv och hjälpte mig att hantera flera av de frågeställningar och utmaningar som jag möter i mitt arbete."

Susanna Helgesen

CFO, TEQNION

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet