fbpx

Utforska ditt personliga syfte

Purpose Explorer - Utforska ditt personliga syfte

Konsten att hitta sin inre ledare

Många av oss känner att ledarrollen är komplex, den innebär många utmaningar och är ofta väldigt ensam. För att du som ledare ska kunna hålla motivationen uppe och få kraft i ledarrollen så behöver du ha arbetat med dig själv på djupet. För att mogna som människa är det nödvändigt att ha bearbetat dina erfarenheter i livet och få en förståelse för hur de påverkat dig. Genom att göra det kan du också få en större förståelse för andra människors känslomässiga erfarenheter och därigenom kunna bli en mer äkta ledare. Du kan aldrig leda en människa eller organisation längre än vad du har tagit dig själv i din personliga utveckling.

För att göra detta utforskande kan du behöva en utomstående samtalspartner som bidrar med nya perspektiv och förhållningssätt.

Vad innebär Purpose Explorer

Vi står inför ett paradigmskifte vad gäller framtidens ledarskap och hur vi organiserar våra verksamheter. Ledarskapet kommer att präglas av autenticitet, dvs att du som ledare vågar vara äkta i din ledarroll. Vad menas med det? Jo, att du vågar visa mer av dig själv, inte bara gå in i en roll som chef. Ditt professionella jag vävs allt mer ihop med ditt privata jag. Det öppnar för att vi kan vara oss själva och därigenom också bli tryggare i vår ledarroll.

I coachningen utgår vi från ditt personliga syfte, ditt eget purpose. Att hitta sitt personliga syfte, att få en djupare förståelse för vad som gör mig lycklig och hur jag kan bli mitt bästa jag, är oerhört viktigt för oss som människor.  När du har ett tydligt syfte så har du en referenspunkt för allt du gör framöver. Du kommer att kunna göra mer tydliga val för ditt företag, din karriär och ditt liv. Du kommer att kunna inspirera andra genom att vara en mer autentisk ledare.

Transformativ coaching

Jag arbetar intuitivt i en kombination med traditionell coachning och psykosyntesterapi.  Jag hjälper till att synliggöra hinder, och tillsammans tar vi bort det som står i vägen för att du ska kunna göra en förflyttning och få den personliga utveckling du önskar. Det innebär också att jag kommer att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och dina handlingar för en hållbar utveckling.

Intuitiv coaching går mycket djupare in i källan till ett problem eller en utmaning än traditionell coaching. Det gör att du inser vem du är i din kärna som person, vilket leder dig till att upptäcka ditt syfte i livet. Ditt syfte kommer att kunna hjälpa dig hitta en ny meningsfullhet, det kommer att bli enklare för dig att veta att du är på rätt väg och skapa mer glädje för dig i livet, både professionellt och privat.

Med min tidigare erfarenhet som managementkonsult kan jag även vara bollplank för dig i olika organisatoriska utmaningar. Under coachingsprocessen så möter jag dig där du befinner dig och vi inleder alltid samtalen med att diskutera nuläget för att stämma av var du befinner dig och vad ditt behov är just vid detta samtal.

Vanligtvis så ser ett coachningsupplägg ut som följer:

  • 1-2 träffar i månaden
  • Tillgänglighet via mail eller chat däremellan
  • Processen löper under 3 månader eller mer vid behov

KUNDERNAS EGNA ORD...

"


Med hjälp av Helene kunde jag identifiera mina styrkor som individ och ledare. Coachingen har varit väldigt användbar för mig för att hitta mitt syfte som jag nu kan använda i mitt ledarskap. Mötena med Helene var alltid konstruktiva och där hon på ett väldigt bra att coachande sätt hjälpte mig att få värdefulla självinsikter.


Siavash Bashiri
COO and Head of Biosimilars
Xbrane Biopharma AB

"


Jag har haft förmånen att bli coachad av Helene vid 10 tillfällen. Helene har en fantastisk förmåga att sätta fingret på saker som jag brottats med utan att egentligen ställa en massa frågor, utan istället lyssna in vad som berättas och styra dialogen i en riktning som är utvecklande. Stort tack för all din vishet!


Oskar Nordahl

Administrativ chef
St Eriks Ögonsjukhus

"


Jag blev coachad av Helene som en del av att sätta ord på mitt eget syfte som ledare och för att utforska hur det fungerar med och bidrar till företagets gemensamma syfte. Det blev till genom flera intressanta samtal oftast över Teams, med Helenes tankeväckande och utmanande frågor, bra blick och hjälp att koka ner mina tankar till en sammanhängande mening som beskriver mitt syfte. På vägen hittade vi också en ny sida av mig sjäv som jag inte hade sett än. Dessutom blev det många givande samtal kring coaching och ledarskap, hur man kan se, känna och höra sin medmänniska och hur man kan skapa utrymme för att må bra i livet. Tack Helene! 


Anders Wallström
Head of Manufacturing and Supply chain
Xbrane Biopharma AB

"


"Jag kan varmt rekommendera att anlita Helene som ledarskapscoach. Jag hade förmånen att bli coachad av Helene under fem sessioner med fokus att definiera och formulera mitt eget syfte för mig som ledare och att bli mer autentisk i min ledarroll. Vi hittade snabbt varandra och fick en mycket bra och givande dialog och detta trots att all utbildning skedde över Teams. Utbildningen gav mig nya perspektiv och hjälpte mig att hantera flera av de frågeställningar och utmaningar som jag möter i mitt arbete."


Susanna Helgesen
CFO Teqnion

"


Jag har haft förmånen att regelbundet träffa Helene för ledarskapscoachning i lite drygt 1 1/2 år i mitt arbete som verksamhetschef. Hon har coachat mig igenom organisationsförändringar, svåra beslut och diverse utmaningar i mitt arbete vilket har påverkat både verksamheten och mig positivt. Det har varit många utmanande och insiktsfulla samtal blandat med olika övningar som tex reflektionsövningar, hemläxor, meditation m.m.

Helene är positiv, empatisk och inspirerande i sin roll som coach och det är lätt att prata med henne och skapa en relation. Hon utmanar en i sitt ledarskap på ett konstruktivt och professionellt sätt och har hjälpt mig att utvecklas mycket i mitt ledarskap.
Jag kan varmt rekommendera Helene som ledarskapscoach!


Annika Hagman

Enhetschef Paramedicin 
Stockholms sjukhem

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}