fbpx

Aktivera syfte och vision

Purpose Impact- Go from Why to How

Utveckla en organisation rustad för framtiden

All forskning visar på att organisationer som drivs av ett tydligt syfte är mer framgångsrika!

Syftet har en direkt koppling till organisationens strategi och bidrar till högre engagemang, Ökad önsamhet och hållbar tillväxt.

Genom att delta i vårt program Purpose Impact får du stöd i att formulera en levande vision och ett förankrat syfte samt en tydlig strategi för att skapa engagemang och delaktighet genom hela organisationen.

Med programmet får du väl beprövade metoder och verktyg som vägleder dig genom processen. Våra coacher stöttar dig igenom resan och du väljer själv om du vill samverka med andra deltagande organisationer under programmet.

Är du beredd att ta din organisation till nya höjder?

Med Purpose Impact får du de verktyg och stöd du behöver för att påbörja resan med att aktivera organisationens "varför" och skapa en tydlig strategi för långsiktig framgång. Du kommer att utmana hur ni driver verksamheten och på sikt nå till synes omöjliga mål. 

Med Purpose Impact vänder vi oss till dig som är ledare och som vill utveckla din organisation och skapa förutsättningar för en hållbar, lönsam och  framgångsrik tillväxt. 

Skapa fokus i din organisation

Våra program bygger på att du lär dig samtidigt som du gör!  Steg för steg kommer du utveckla din verksamhet, i varje moment ingår arbete som du gör direkt i din organisation. Efter genomgånget program har ni ett aktiverat syfte och ett stort, djärvt och lite skrämmande mål som verkligen kommer göra skillnad!  Du har också tagit fram en strategi för den fortsatta utvecklingen i organisationen.

Du blir en vinnare

Aktivera ert syfte, börja lev efter det och nå nya höjder med er verksamhet. 

Genom att delta i vårt program får du stöd i att: 


Gå från bra till bättre

Under programmet kommer du att tydliggöra ert nuläge och förstå vad som fungerar bra i organisationen.

Ert aktiverade syfte hjälper er att utveckla en strategi för att skapa en ännu bättre verksamhet. Ett aktiverat syfte

Under programmet kommer du få stöd i att aktivera organisationens syfte. Tillsammans med din ledningsgrupp utforskar ni er betydelse, värdeskapande och påverkan.


I arbetet involverar ni kunder, partners och alla medarbetare.


Strategi för framgång

Under programmet kommer du att utforska framgångsfaktorer för att ni ska kunna leva ert syfte. Ni kommer titta närmare på vilka färdigheter ni behöver utveckla och vilka hinder som finns, samt utforma strategier för att utveckla organisationen i enlighet med ert syfte.

Hjärtat i framtidens organisation

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

  • Onboarding för ledningsgruppen
  • Ökad insikt om ert nuläge
  • Skapa ett förankrat syfte
  • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
  • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete

9 moduler för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig och din grupp steg för steg, genom 9 moduler med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får ni utveckla er förmåga och insikter i samarbete med oss. 

Du får räkna med att programmet tar minst 12 veckor att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 6 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett

förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte

och visualisera det med

verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet

som stödjer ert syfte och vision06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet

har på er verksamhet,

internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur

ni ska aktivera syftet med hjälp

av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet

Vad du kan förvänta dig:

ENGAGEMANG

Ett tydligt syfte skapar en stark känsla för organisationens existensberättigande vilket i sin tur ökar viljan att bidra och ta ansvar.

PRESTATION

Med ett tydligt syfte så kan ni tillsammans skapa det där extra som behövs för att skapa framgång för er organisation.

RESULTAT

Ett tydligt syfte skapar högre innovationskraft med starkt fokus på att skapa mer värde för kunderna 

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}