Purpose Impact- Go from Why to How

Utveckla en organisation rustad för framtiden

All forskning visar på att organisationer som drivs av ett tydligt syfte är mer framgångsrika!

Syftet har en direkt koppling till organisationens strategi och bidrar till högre engagemang, ökad lönsamhet och hållbar tillväxt.

Genom att delta i vårt program Purpose Impact får du stöd i att formulera en levande vision och ett förankrat syfte samt en tydlig strategi för att skapa engagemang och delaktighet genom hela organisationen.

Med programmet för du väl beprövade metoder och verktyg som vägleder dig genom processen. Våra coacher stöttar dig igenom resan och du väljer själv om du vill samverka med andra deltagande organisationer under programmet.

Är du beredd att ta din organisation till nya höjder?

Med Purpose Impact får du de verktyg och stöd du behöver för att påbörja resan med att aktivera organisationens "varför" och skapa en tydlig strategi för långsiktig framgång. Du kommer att utmana hur ni driver verksamheten och på sikt nå till synes omöjliga mål. 

Skapa fokus i din organisation

Våra program bygger på att du lär dig samtidigt som du gör!  Steg för steg kommer du utveckla din verksamhet, i varje moment ingår arbete som du gör direkt i din organisation. Efter genomgånget program har ni ett aktiverat syfte och ett stort, djärvt och lite skrämmande mål som verkligen kommer göra skillnad!  Du har också tagit fram en strategi för den fortsatta utvecklingen i organisationen.

Gå från bra till bättre

Under programmet kommer du att tydliggöra ert nuläge och förstå vad som fungerar bra i organisationen. Ert aktiverade syfte hjälper er att utveckla en strategi för att skapa en ännu bättre verksamhet.

Ett aktiverat syfte

Under programmet kommer du få stöd i att aktivera organisationens syfte. Tillsammans med din lednings-grupp utforskar ni er betydelse, värdeskapande och påverkan.

I arbetet involverar ni kunder, partners och alla medarbetare.

Strategi för framgång

Under programmet kommer du att utforska framgångsfaktorer för att ni ska kunna leva ert syfte. Du kommer titta närmare på vilka färdigheter ni behöver utveckla och vilka hinder som finns, samt utforma strategier för att utveckla organisationen i enlighet med ert syfte.


Låter det intressant? Programmet är utvecklat i partnerskap med Helena Eketrapp, SpryHouse. Vi har därför skapat en ny webb för detta program. Här kan du läsa mer om programmet och anmäla dig: Purpose Impact

Kontakta gärna mig om du vill veta mer!

Hjärtat i framtidens organisation

Vi hjälper er att definiera organisationens syfte (purpose) och sedan implementera det i organisationen. Tillsammans arbetar vi igenom ett antal frågor som leder er till definitionen av ert syfte. Ert syfte bidrar till tydlighet, autenticitet och till att ni alla arbetar åt samma håll.

Fokusområden:

  • Onboarding för ledningsgruppen
  • Ökad insikt om ert nuläge
  • Skapa ett förankrat syfte
  • Road map för att bli en attraktiv arbetsgivare
  • Löpande stöd i ert utvecklingsarbete