fbpx

Utveckla en syftesdriven organisation

Purpose Journey - Utveckla en syftesdriven organisation

Utmana era hierarkier

Resan fortsätter efter att ha definierat syftet för organisationen. Ni börjar nu att agera utifrån ert syfte. Då behöver ni utveckla en kultur som stödjer ert syfte. Ni utvecklar ett syftesdrivet ledarskap som stödjer organisationens syfte och vision.  Ledarskapet i organisationen behöver byggas utifrån en samsyn på vad som bidrar till förverkligandet av ert organisatoriska syfte. Det kan innebära en personlig utvecklingsresa för att hitta ert eget personliga syfte också.

Ni börjar se över hur ni är organiserade, utmanar strukturen. Stödjer strukturen ert arbete med att verka utifrån syfte och vision?  Hierarkier kan vara begränsande för innovation och utveckling. Kanske är det så att en plattare struktur skulle bidra mer till er positiva utveckling. Då behöver ni utforska hur en sådan struktur skulle kunna se ut för er organisation. 

En renovering av företagskulturen kanske behövs? Stödjer era värderingar det syfte ni nu har aktiverat eller behöver ni se över värderingarna? Hur väl implementerade är era värderingar? Behöver ni göra ett arbete här för att skapa den starka kultur ni behöver för att bli en attraktiv arbetsgivare?

Ni kanske definierar besluts- och rådgivningsprocesser som stödjer en plattare och syftesstyrd organisation. Mandat och ansvar distribueras ut till där det bäst är lämpat för organisationen. Alla i verksamheten behöver få en gemensam "verktygslåda" för att kunna kommunicera, ge feedback och tillsammans skapa team som kan samverka på ett optimalt sätt.

Fokusområden

  • Gemensamma värderingar
  • Syftesdrivet ledarskap
  • Kommunikation och feedback
  • Skapa högpresterande team
  • Besluts- och rådgivningsprocesser
  • Ansvar ger energi

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}