fbpx

Bli en attraktivare arbetsgivare

Purpose Performance - Få hjälp att bli en attraktivare arbetsgivare

Bli en attraktivare arbetsgivare

Ni är på god väg att skapa en självstyrande organisation. Sista etappen inleder ni med att uppdatera era interna strukturer och processer så att de blir bättre anpassade för den dynamiska organisation ni är på väg att skapa. Ni etablerar mötesforum och strukturer som bättre möter de behov av information och delaktighet som kan finnas i organisationen.

Utvecklandet av en syftesstyrd kultur fortsätter också. Ni får verktyg för att på ett bra och effektivt sätt kunna hantera eventuella konflikter som kan uppstå.  En viktig del i att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden är att kunna erbjuda personlig utveckling för alla medarbetare. Ett mycket bra sätt att göra det är genom peer to peer-coaching, detta utvecklas i denna etapp.

Yngre medarbetare ställer tydliga krav på att organisationer ska ha ett tydligt syfte för att de ska välja att arbeta på organisationen. För att därför vara en attraktiv arbetsgivare behöver ni ha en rekryterings- och onboardingprocess som tydligt skapar förutsättningar och kommunicerar hur ni lever ert syfte.

Leading Business finns här för dig som arbetsgivare i Stockholm för att ta nästa steg i att utveckla ett ännu bättre ledarskap.


Fokusområden

  • En attraktiv arbetsgivare
  • Interna strukturer och processer
  • Peer to peer coaching
  • Konflikthanteringsmetoder
  • Mötesstrukturer
  • Rekrytering och onboarding

About the Author

Follow me

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}