Purpose Performance - Få hjälp att bli en attraktiv arbetsgivare

Bli en attraktiv arbetsgivare

Ni är på god väg att skapa en självstyrande organisation. Sista etappen inleder ni med att uppdatera era interna strukturer och processer så att de blir bättre anpassade för den dynamiska organisation ni är på väg att skapa. Ni etablerar mötesforum och strukturer som bättre möter de behov av information och delaktighet som kan finnas i organisationen.

Utvecklandet av en syftesstyrd kultur fortsätter också. Ni får verktyg för att på ett bra och effektivt sätt kunna hantera eventuella konflikter som kan uppstå.  En viktig del i att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden är att kunna erbjuda personlig utveckling för alla medarbetare. Ett mycket bra sätt att göra det är genom peer to peer-coaching, detta utvecklas i denna etapp.

Yngre medarbetare ställer tydliga krav på att organisationer ska ha ett tydligt syfte för att de ska välja att arbeta på organisationen. För att därför vara en attraktiv arbetsgivare behöver ni ha en rekryterings- och onboardingprocess som tydligt skapar förutsättningar och kommunicerar hur ni lever ert syfte.

Leading Business finns här för dig som arbetsgivare i Stockholm för att ta nästa steg i ett bättre ledarskap.


Fokusområden

  • En attraktiv arbetsgivare
  • Interna strukturer och processer
  • Peer to peer coaching
  • Konflikthanteringsmetoder
  • Mötesstrukturer
  • Rekrytering och onboarding

9 block för att locka fram din organisations potential

Vi guidar dig steg för steg, genom 9 block med hjälp av vår beprövade utvecklingsprocess. Under resans gång får du utveckla din förmåga och insikter i samarbete med oss och eventuella andra deltagare i programmet. 

Du får räkna med att programmet tar i minst 12 veckor  att genomföra och att du behöver lägga ned mellan 3 och 8 timmar per vecka.


01.
Förankra

Medvetenhet om vikten av ett förankrat syfte och vilka positiva effekter det ger för organisationen


02.
Framtid

Vad vill ni vara? Vilka kunder vill ni ha? Vilken kultur vill ni ha? Hur vill ni uppfattas?


03.
Spaning

Var står ni idag? Vad säger era medarbetare? Era kunder och intressenter? Vad är er utgångspunkt?


04.
Betydelse

Formulera ert autentiska syfte och visualisera det med verkliga berättelser


05.
Koppla

Utveckla en kultur i er verksamhet som stödjer ert syfte och vision


06.
Påverkan

Identifiera vilken påverkan syftet har på er verksamhet, internt och externt


07.
Strategi

Skapa en tydlig strategi för hur ni ska aktivera syftet med hjälp av vår Purpose Canvas


08.
Aktivera

Planera för framtiden och fira er framgång. Visualisera syftet för hela organisationen!


09.
Förstärk

Skapa en process för hur ni långsiktigt ska säkerställa syftets påverkan på er verksamhet